ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ. Έδρα: Χαλκοκονδύλη 56 104 32... Ηλεκτρονική εγγραφή εργαζομένων στο ΤΕΑΥΦΕ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

Καθολικός διάδοχος του τ. Τομέα Ε.Α.Υ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Ε.Α.Ι.Τ.

Έδρα: Χαλκοκονδύλη 56 104 32 ΑΘΗΝΑ

www.teayfe.gr 

Πληρ. Ευαγγελία Ρόκκου 

Τηλ.: 210 5289525

Θέμα: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 

Αγαπητοί εργοδότες,

Ως γνωστό, από 01/04/2022, στο πλαίσιο ψηφιακής αναβάθμισης του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ., μέσω της ιστοσελίδας www.teayfe.gr, έχει τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.».

Παρακαλούμε, να ενημερώσετε όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησής σας, προκειμένου να εισέλθουν σε αυτές και να εγγραφούν το αργότερο μέχρι 15/11/2022. 

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη και θα ενημερώνεστε για κάθε νέα λειτουργία.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωσταντίνος Κωστούρος