Οι περιπτώσεις όπου μπορούν να εκδοθούν χειρόγραφες συνταγές είναι στις εξής κατηγορίες ασθενών:

-Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, πχ ασφαλισμένοι Τράπεζας της Ελλάδος, ταμείο ορκωτών λογιστών κτλ

-Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

-Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ

-Ασθενείς για τους οποίους εισάγονται εκτάκτως και ατομικά μέσω ΙΦΕΤ φάρμακα εξωτερικού (μικροδέματα).

Νοσηλευόμενοι ασθενείς σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικά θεραπευτήρια

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, πλην των προαναφερθέντων,  η χειρόγραφη συνταγή θεωρείται άκυρη.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση συνταγογράφησης από κτηνίατρο η συνταγή θα είναι χειρόγραφη.

Διευκρινίζουμε και πάλι ότι δεν μπορεί ο γιατρός να συνταγογραφήσει χειρόγραφα, όπως για παράδειγμα διότι επισκέφτηκε τον ασθενή στο σπίτι, ή γιατί δεν λειτουργεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις συνταγές των ναρκωτικών).

Τα αναγκαία στοιχεία μια χειρόγραφης συνταγής σύμφωνα με το νόμο:

«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η έκδοση ηλεκτρονικής συνταγής, η χειρόγραφη συνταγή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής συνταγής και ιδίως τη νόσο για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση του συγκεκριμένου αντιβιοτικού, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες ενδείξεις του, τη δοσολογία, ποσότητα και διάρκεια της θεραπείας, καθώς και τον λόγο αδυναμίας έκδοσης ηλεκτρονικής συνταγής. »

Αρα θέλει:

ονοματεπώνυμο ασθενούς (ιδιοκτήτη του ζώου στην περίπτωση κτηνιατρικής συνταγής)

ημερομηνία έκδοσης

διάγνωση

σκεύασμα και ποσότητα αυτού

δοσολογία και διάρκεια θεραπείας

αιτιολόγηση έκδοσης χειρόγραφης συνταγής (επιλογή ενός από αυτές που ισχύουν ΕΔΩ)

σφραγίδα/υπογραφή ιατρού

υπογραφή παραλαβής φαρμάκων ασθενούς

Νόμος χορήγησης αντιβιοτικών ΑΡΘΡΑ 19 & 16 ΤΗΣ ΠΝΠ 10.08.2020

ΥΑ με τις εξαιρέσεις για χειρόγραφη συνταγογράφηση