Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ. Σ. του Φ.Σ. Κορινθίας την 24η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ. μ. στα... ΦΣΚ: Πρόσκληση σε ΔΣ 24/8/2022

 

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δ. Σ. του Φ.Σ. Κορινθίας την 24η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ. μ. στα γραφεία του ΦΣ Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο με θέματα:

1) Προκήρυξη για καθορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη συγκεκριμένου αριθμού μελών ως εξής:
α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο εννέα (9) μελών.
β) Αντιπροσώπους για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο τριών (3) τακτικών μελών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών.
γ) Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενός (1) τακτικού μέλους και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους.

2) Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Η φαρμακευτική φροντίδα της παχυσαρκίας – ο ρόλος των GLP-1 αναλόγων».

3) Δράση ΦΣΚ με Τροχαία Κορίνθου.

4) Ικανοποίηση αιτήματος ΕΕΣ Παράρτημα Κορίνθου.

5) Ενημέρωση για επίσκεψη στο εργοστάσιο παρασκευής φαρμακευτικής κάνναβης στην Π.Ε. Κορινθίας.

6) Ενημέρωση από λογιστικό γραφείο ΦΣΚ.

7) Αναφορές πολιτών σε βάρος φαρμακοποιών του ΦΣΚ.

8) Υπενθύμιση για απαγόρευση χορηγούμενων διαφημίσεων.

9) Αίτημα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορίνθου για σύμβαση με το ΤΕΑΠΑΣΑ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΟΦΙΑ ΚΛΟΚΩΝΗ