Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28/11/2022, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, η... Συγκρότηση ΔΣ του ΦΣ Κορινθίας

 

Σας γνωστοποιούμε ότι μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28/11/2022, συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας, η σύσταση του οποίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλοκώνη Σοφία

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασιλείου Βιργινία

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τσιριμπής Δημήτριος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρίνος Γεώργιος

ΤΑΜΙΑΣ: Ματάτση Αικατερίνη

ΜΕΛΗ: Αναστασοπούλου Μαριάννα, Κορκάρης Νικόλαος, Σπυροπούλου Αικατερίνη, Τσιβίλης Θεόδωρος.