Η εγγραφή εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΦΕ στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), παρατείνεται έως 15/12/2022   Παράταση εγγραφής εργοδοτών και υπαλλήλων στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.

 

Η εγγραφή εργοδοτών και ασφαλισμένων του ΤΕΑΥΦΕ στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. (δείτε αναλυτικά ΕΔΩ), παρατείνεται έως 15/12/2022