Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022 Αρ. Πρωτ.1207 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Κοινοποίηση : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών   Με αφορμή επιστολή του... ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΣΟΕΛ)

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ.1207

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Κοινοποίηση : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

Με αφορμή επιστολή του Λογαριασμού Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  σας επανακοινοποιούμε το υπ΄αριθμ. 4740/24/11/2020 έγγραφό μας .

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι «Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» εξαιρούνται της υποχρέωσης να προσκομίσουν ηλεκτρονική συνταγή για τα αντιβιοτικά και τα ναρκωτικά σκευάσματα όπως επίσης και την προμήθεια του αντιγριπικού εμβολίου και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνταγές είναι χειρόγραφες.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τα ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξουν προβλήματα κατά τη διαδικασία προμήθειας των φαρμάκων μέσω των συνταγών των ασφαλισμένων.

 

Με Εκτίμηση,

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ