Αθήνα, 24/11/2020 Αρ. Πρωτ. 4740 Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Όπως μας ενημέρωσαν από τον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών... ΠΦΣ:  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4740

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Όπως μας ενημέρωσαν από τον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) , το ταμείο δεν είναι ενταγμένο στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και επομένως οι συνταγές των αντιβιοτικών είναι χειρόγραφες και εκτελούνται με την προϋπόθεση της αναγραφής της επωνυμίας του Ταμείου , προκειμένου να διακρίνονται από τις υπόλοιπες χειρόγραφες συνταγές

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ        ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΒΑΛΤΑΣ                  ΖΗΚΑΣ