Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ.4263 Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας H πληρωμή του 5% του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα το... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 5% ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΟΠΥΥ

 

Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ.4263

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

H πληρωμή του 5% του μηνός Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα σύμφωνα με την υπ αριθμ ΓΔΥΥ  809 επιστολή  που υπογράφει ο Γεν Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ κ. Γ.Αγγούρης την οποία σας επισυνάπτουμε.

Με Εκτίμηση,

Ο Προέδρος                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς           Εμμανουήλ Κατσαράκης

 

Ακολουθεί η επιστολή του ΕΟΠΥΥ:

Μαρούσι,13/10/202

Αρ. πρ. ΓΔΥΥ 809

Προς: Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Κατόπιν ερωτήματος από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο προς τις Υπηρεσίες μας σχετικά με την πορεία εξόφλησης του 5% που αφορά στις υποβολές Ιουνίου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής :

Το 90% περίπου των υποβολών έχει οριστικοποιηθεί και πρόκειται να εξοφληθεί μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου 2022

Η εκκαθάριση και πληρωμή του υπολοίπου 10% βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Προβλήματα που καθυστερούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πχ ελλείψεις συνοδευτικών εγγράφων, ενστάσεις για περικοπές κλπ., επιλύονται σταδιακά εφόσον έχουν σχέση και με την ανταπόκριση των φαρμακοποιών

Τέλος για τις υποβολές του Ιουλίου έχει ξεκινήσει ο φαρμακευτικός και διοικητικός έλεγχος και αναμένεται η εξόφληση του 5% των υποβολών να πραγματοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων που προβλέπει η σχετική ΚΥΑ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Γ. ΑΓΓΟΥΡΗΣ