Το Δ. Σ. του Φ.Σ.Κ. κατά τη συνεδρίασή του στις 24/8/2022 αποφάσισε την διεξαγωγή των εκλογών του Συλλόγου την Παρασκευή 11/11/2022 και σε... Προκήρυξη αρχαιρεσιών-Αίτηση υποψηφιότητας εκλογών ΦΣ Κορινθίας

 

Το Δ. Σ. του Φ.Σ.Κ. κατά τη συνεδρίασή του στις 24/8/2022 αποφάσισε την διεξαγωγή των εκλογών του Συλλόγου την Παρασκευή 11/11/2022 και σε περίπτωση μη απαρτίας την Κυριακή 13/11/2022, στα γραφεία του Συλλόγου επί της οδού Αδειμάντου 63.

Μέχρι την Τρίτη 11/10/2022 και ώρα 16:00 μ. μ., μπορούν να υποβληθούν οι υποψηφιότητες μελών και συνδυασμών για τις εκλογές για ανάδειξη Δ. Σ., Πειθαρχικού και Αντιπροσώπων του Π. Φ. Σ. με αποστολή στη γραμματεία του Συλλόγου της αίτησης υποψηφιότητας την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΦΣΚ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ