Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022 Αρ. Πρωτ. 1204 Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι ενώ δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρονται... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ PLF ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2022

Αρ. Πρωτ. 1204

Προς: Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι ενώ δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρονται στην πλήρη κατάργηση του κωδικού plf κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού παραμένει ο μοναδικός τρόπος ταυτοποίησης των ταξιδιωτών εξωτερικού στο μητρώο ασθενών covid-19, όπου γίνονται από τα φαρμακεία οι σχετικές δηλώσεις αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου.

Στην περίπτωση λοιπόν που ο ταξιδιώτης δεν φέρει μαζί του πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ προκειμένου να μπορεί να επιστρέψει στη χώρα του, μοναδική επιλογή είναι η διενέργεια rapid test (ή pcr) για να μπορέσει να εκδώσει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Στην ιστοσελίδα https://travel.gov.gr, στο «Πρωτόκολλο Αφίξεων» αναφέρονται τα εξής:

«Από τις 15 Μαρτίου 2022 και μετά, οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα δεν απαιτείται πλέον να συμπληρώσουν τη Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (PLF) . Ωστόσο, ένα απλοποιημένο PLF παραμένει σε λειτουργία, η εγγραφή στο οποίο είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ, με μοναδικό σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στον ταξιδιώτη/οικογένεια να εκδώσει ένα Πιστοποιητικό ΕΕ αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος τεστ COVID-19.»

«Οι ταξιδιώτες για να μπορέσουν να ταξιδέψουν ή για να επιστρέψουν στη χώρα τους, θα πρέπει να φέρουν ένα από τα ακόλουθα και να είναι σε ισχύ:

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού (για όσους έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό για τον COVID-19
τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν την άφιξη) και ισχύει – για τα ταξίδια – για 9 μήνες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού και χωρίς χρονικό περιορισμό για ταξιδιώτες που έχουν λάβει την αναμνηστική δόση, ή

β) Πιστοποιητικό ανάρρωσης από λοίμωξη SARS-CoV-2 που εκδόθηκε 14 ημέρες μετά την ημέρα του πρώτου θετικού τεστ για COVID-19 (PCR ή Rapid Antigen test) και ισχύει – για τα ταξίδια – για 180 ημέρες στη συνέχεια.)

γ) Πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος δοκιμής, δηλαδή αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής δοκιμής (PCR) που πραγματοποιήθηκε έως και 72 ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη ή αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής Ταχείου Αντιγόνου που πραγματοποιήθηκε έως και 24 ώρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη.» 

«Οι ταξιδιώτες, που αποφασίζουν να συμπληρώσουν την απλοποιημένη φόρμα, θα λάβουν το PLF με τον μοναδικό κωδικό Γρήγορης Απόκρισης (QR) μέσω email» (ο κωδικός QR με τον αριθμό που τον συνοδεύει θα παρέχεται σε έναν σύνδεσμο στο email το οποίο απαραιτήτως δηλώνουν κατά τη συμπλήρωση της φόρμας – σημ. σε κάθε εκ νέου συμπλήρωση της φόρμας προκύπτει νέος αριθμός PLF)

  •  Η έκδοση του “Digital COVID-19 Certificate” – “ψηφιακού πιστοποιητικού covid-19” εξακολουθεί να γίνεται από τους ταξιδιώτες στην πύλη

https://eudcc.gov.gr/

  • Η φόρμα συμπλήρωσης για την λήψη του PLF μπορεί να βρεθεί στην εφαρμογή
    Visit Greece και στο

 https://travel.gov.gr/

 

Με Εκτίμηση,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ