Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. 4644 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας     Θέμα: «Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο... Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος Κορωνοϊού

 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4644

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας  

 

Θέμα: «Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος Κορωνοϊού»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει ομοφώνως από την πρώτη φάση της πανδημίας, την επιχορήγηση φαρμακείων που κλείνουν λόγω του Κορωνοϊού, με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, κατόπιν προσκομίσεως βεβαιώσεως της οικείας Περιφέρειας ότι το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου (υπ’ αριθμόν 14/08.4.2020 απόφαση).

Δεδομένης της ταχείας εξάπλωσης της δεύτερης φάσης της πανδημίας και την αύξηση των κρουσμάτων Κορωνοϊού σε φαρμακοποιούς και υπαλλήλους φαρμακείου, στο ανωτέρω πλαίσιο της στήριξης των Συναδέλφων, ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει να ενισχύει οικονομικά τους Συναδέλφους με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, των οποίων η λειτουργία του φαρμακείου τους διεκόπη προσωρινώς για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και με ανώτερο όριο τις δεκατέσσερις (14) ημέρες. To ποσό αυτό δίνεται κατ’ αναλογία των ημερών που το φαρμακείο παραμένει κλειστό.

Ως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., ο αιτών την επιχορήγηση φαρμακοποιός θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικώς βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια ότι το φαρμακείο παρέμεινε υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου κατόπιν σχετικής αποφάσεως της εν λόγω Περιφέρειας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας