ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ... Πρόσκληση ΦΣΚ για ΓΣ του Συλλόγου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κόρινθος, 3/11/2023
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                              ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)                                                                          Φ. Σ. Κορινθίας
ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ 63
20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Τηλ. & Fax: 27410-29778
E-mail: fskorinthia@gmail.com                                              Αριθμ. Πρωτ. : 149

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Καλούνται τα μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 18-11-2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέματα:

1) Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024.
2) Εκλογή τριμελούς εξελεγκτικής επιτροπής απολογισμού 2023.
3) Ενημέρωση για συνδικαλιστικά θέματα.
4) Ασφάλιση αστικής ευθύνης ή και Περιεχομένου για τα μέλη του Φ.Σ.Κ.
5) Ενημέρωση της κ. Στελλάτου Ελένης σχετικά με τη διανομή του «Οδηγού απόδρασης από μια βίαιη σχέση» στα μέλη του ΦΣΚ, ως συνέχεια του θέματος «Το φαρμακείο, ως σημείο ευαισθητοποίησης κατά της βίας», που συζητήθηκε στο 4° Συνέδριο Φαρμακοποιών Πελοποννήσου.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 19-11-2023 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Φ.Σ. Κορινθίας επί της οδού Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο.

Για το Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ             ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ