Αθήνα, 25/1/2021 Αρ. Πρωτ. 399 Προς Τους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας   ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ   ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ... Τρόπος υποβολής συνταγών Λιμενικού Σώματος και συνταγών εμβολίων

 

Αθήνα, 25/1/2021

Αρ. Πρωτ. 399

Προς

Τους  Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

 

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ» (ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)
 • Οι συνταγές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ που εκτελούνται από 1-1-2021 από τα ιδιωτικά φαρμακεία, είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικές.
 • Συγκεντρώνονται στο τέλος κάθε μήνα σε ξεχωριστό πακέτο συνταγών από τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ και δεν αριθμούνται. (Τυχόν χειρόγραφες εκτελέσεις των ηλεκτρονικών συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ καταθέτονται στη θέση τους εντός του πακέτου των συνταγών του ταμείου και δεν απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός)
 • Υποβάλλονται σε ξεχωριστό υποφάκελο (όχι σφραγισμένο) που φέρει εξωτερική σήμανση ότι πρόκειται για «ΣΥΝΤΑΓΕΣ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.» και κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές κάθε μήνα, εντός των ίδιων φακέλων του ΕΟΠΥΥ. (όπως ακριβώς κάνουμε για τις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών)
 • Δεν συνοδεύονται από ξεχωριστή Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής (ΣΚΠ) αλλά συμπεριλαμβάνονται στην ενιαία που είναι μία για όλη την υποβολή του μήνα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «Φάρμακα Ασφαλισμένων ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». (Όλα αυτά θα ενσωματωθούν στα μηχανογραφικά συστήματα των προγραμμάτων διαχείρισης των συνταγών.)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα πρωτότυπα και τα αντίγραφα των υπολοίπων τιμολογίων όπως αυτά περιλαμβάνονται στα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ και των Ευρωπαίων Πολιτών.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»
 • Η πληρωμή των συνταγών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή του ΕΟΠΥΥ.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
 • Με την υποβολή των συνταγών του Ιανουαρίου 2021, τα προγράμματα διαχείρισης φαρμακείου όπως μας ενημέρωσαν, θα έχουν προετοιμαστεί για την έκδοση δύο διαφορετικών τιμολογίων για εμβόλια και φάρμακα.
 • Οι συνταγές των εμβολίων δεν διαχωρίζονται από αυτές των φαρμάκων αλλά παραμένουν στις θέσεις τους.
 • Δεν υπάρχει αλλαγή στην ΣΚΠ η οποία παραμένει μία και ενιαία.
 • Τυχόν συνταγές εμβολίων για Ευρωπαίους Ασφαλισμένους τοποθετούνται στο πακέτο (υποφάκελο) των συνταγών των Ευρωπαίων Ασφαλισμένων, όπως γίνονταν έως τώρα.
 • Το ξεχωριστό Τιμολόγιο των συνταγών εμβολίων εκδίδεται προς τον ΕΟΠΥΥ με τα ίδια στοιχεία τιμολογίου με τα υπόλοιπα, με την ένδειξη «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» (Εμβόλια Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών)
 • Το Πρωτότυπο Τιμολόγιο των Εμβολίων και το αντίγραφό του, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα των Συνταγών του ΕΟΠΥΥ.
 • Το Συγκεντρωτικό Σημείωμα Υποβολής (ΣΣΥ) έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει το πεδίο «ΕΜΒΟΛΙΑ Ε.Π.Ε.» όπου συμπληρώνουμε μόνο το συνολικό αιτούμενο ποσό του τιμολογίου των εμβολίων.(επισυνάπτεται)
 • Η πληρωμή των συνταγών των εμβολίων κάθε μήνα θα γίνεται ταυτόχρονα με την πληρωμή των συνταγών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ.

 

Συνάδελφοι, συνολικά η διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των συνοδευτικών εγγράφων, εντός και εκτός των φακέλων, για κάθε μηνιαία υποβολή εξακολουθεί να γίνεται κατά όμοιο τρόπο, όπως περιγράφεται και σε έγγραφο του  ΕΟΠΥΥ που σας έχουμε αποστείλει.

Όπως ενημερωθήκαμε από την ΚΜΕΣ – ΕΟΠΥΥ στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου θα υπάρχει ο επαναϋπολογισμός του rebate που θα ισχύσει αναδρομικά για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου. Στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου όπως και για τους επόμενους μήνες θα εφαρμοσθεί η απόφαση περί του ξεχωριστού rebate εμβολίων και φαρμάκων. 

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Ο συνοπτικός οδηγός μας για το κλείσιμο συνταγών ΕΟΠΥΥ και Λιμενικού/Ακτοφυλακής θα βρίσκεται πάντα στη γνωστή θέση «ΕΟΠΥΥ->Κατάθεση Συνταγών» ΕΔΩ