Μελέτη αποτίμησης οφέλους από συμπράξεις φαρμακείων του ΠΦΣ. Ομιλητής: Γουβάλας Αθανάσιος, Φαρμακοποιός, Αντιπρόσωπος Φ.Σ. Φθιώτιδας στον Π.Φ.Σ.     

 

Μελέτη αποτίμησης οφέλους από συμπράξεις φαρμακείων του ΠΦΣ.

Ομιλητής: Γουβάλας Αθανάσιος, Φαρμακοποιός, Αντιπρόσωπος Φ.Σ. Φθιώτιδας στον Π.Φ.Σ.