Αγαπητοί Συνάδελφοι, Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ η κα Φωτιάδου, η κα... ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ, ΗΔΙΚΑ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛ. ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ η κα Φωτιάδου, η κα Πάνου και ο κος Μαθιουδάκης καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών των μηχανογραφικών προγραμμάτων φαρμακείου με θέμα συζήτησης την εφαρμογή του νόμου περί ναρκωτικών.

Μετά από εποικοδομητικό διάλογο αποφασίστηκε ότι τα μηχανογραφικά προγράμματα:

1. Θα δημιουργήσουν ηλεκτρονικό αρχείο συνταγών ναρκωτικών φαρμάκων (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.

2. Οι χειρόγραφες συνταγές θα καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο από τον φαρμακοποιό σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα ορίσει το κάθε μηχανογραφικό πρόγραμμα.

Έτσι, οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης ανά πάσα στιγμή οποιασδήποτε συνταγής ναρκωτικών, του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών, όπως και οποιουδήποτε αρχείου ζητηθεί, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ελεγκτικό μηχανισμό.

Για τα ελάχιστα φαρμακεία που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα, από 1.07.2021 θα πρέπει να τηρούν τις δίγραμμες συνταγές του βιβλίου ναρκωτικών σε ηλεκτρονική μορφή (excel κ.λ.π) με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναγράφονται στο Ειδικό Συνταγολόγιο Ναρκωτικών.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ