Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι συνταγές σκιαγραφικών σκευασμάτων που έχουν εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού και του χρόνου έκδοσης τους, αποζημιώνονται... ΠΦΣ: ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ-Όλες οι συνταγές αποζημιώνονται κανονικά

 

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι συνταγές σκιαγραφικών σκευασμάτων που έχουν εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού και του χρόνου έκδοσης τους, αποζημιώνονται καθώς η ΗΔΙΚΑ επέτρεψε την έκδοσης τους.

Από την 1η Σεπτεμβρίου ζητήσαμε με έγγραφο μας  από τον Υπουργό Υγείας να τροποποιήσει την απόφαση του  και να επανέλθει η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών στην πρότερη διαδικασία. Σας κοινοποιούμε την σχετική επιστολή.

Εκ του ΠΦΣ

Ακολουθεί η επιστολή:

 

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ. 3577

Προς : Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

κ. Υπουργέ,

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών σε αρκετές περιπτώσεις δύναται να γίνεται εκ των προτέρων, το οποίο διευκολύνει ιδιαίτερα τους επιβαρυμένους ασθενείς και τους συνοδούς τους από άσκοπες μετακινήσεις, οι οποίες γίνονται αιτία για περαιτέρω ταλαιπωρία.

Η συνταγογράφηση των σκιαγραφιών είτε εκ των προτέρων από τους Ιατρούς οι οποίοι παραγγέλνουν άλλωστε τις ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, είτε από τους ακτινοδιαγνώστες στις περιπτώσεις που αυτό προκρίνεται από τη διαδικασία της εξέτασης, είναι επιβεβλημένο να γίνεται με το πιο πρόσφορο μέσο και τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.

Για το λόγο αυτό ζητάμε να διατηρήσετε το υπάρχων καθεστώς με τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών στη συνταγογράφηση των σκιαγραφικών – και όχι κατ ́αποκλειστικότητα από τους ακτινοδιαγνώστες γιατρούς – ακυρώνοντας τις προωθούμενες αλλαγές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ