Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20€) ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό... ΠΦΣ: Καταβολή εργοδοτικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ για τις κατασκηνώσεις, για φαρμακοποιούς που απασχολούν προσωπικό στα φαρμακεία τους

 

Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εργοδοτικής εισφοράς των είκοσι (20€) ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.), εισπράττεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., «ταυτόχρονα και παράλληλα με τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές, μηνός Αυγούστου 2023.»

Ο e-ΕΦΚΑ πρόκειται να βεβαιώσει τις εργοδοτικές οφειλές για τις κατασκηνώσεις για το τρέχον έτος, για όσους εργοδότες απασχολούσαν στην επιχείρηση εργαζόμενους κατά το μήνα Αύγουστο και δεν θα καταβάλλουν εγκαίρως τις εισφορές αυτές.

Συνεπώς, οι συνάδελφοι θα πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα τους λογιστές τους και να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τις οφειλές τους, προκειμένου η αυτόματη άντληση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων από τον e-ΕΦΚΑ, να τους βρει ενήμερους.

Διευκρινίζεται ότι όσοι συνάδελφοι φαρμακοποιοί δεν απασχολούν υπαλλήλους, δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ