Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 1231 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας κοινοποιούμε επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς... ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΔΙ

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1231

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε επιστολή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την Διευθύντρια της Διεύθυνσης Φαρμάκου, του ΕΟΠΥΥ, κ. Γιώτα Λίτσα, που εστάλη στις 15 Μαρτίου 2023 μετά τα απαράδεκτα φαινόμενα που παρατηρήθηκαν σε ορισμένες Περιφερειακές Διευθύνσεις οι οποίες προέβαιναν στην επιβολή περικοπών για την «απώλεια φύλλου έκδοσης ιατρού» σε έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού, ενώ είχαν την υποχρέωση και να είναι εν γνώση τους η σχετική νομοθεσία και να έχουν λάβει γνώση της σχετικής εγκυκλίου που είχε αποσταλεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από την Κεντρική Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Σε περίπτωση που παρατηρούνται τέτοια περιστατικά, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Φαρμακευτικών Συλλόγων να ενημερώνουν είτε τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου ,είτε τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου είτε το helpdesk του Π.Φ.Σ.

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

Ακολουθεί η επιστολή του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ:

 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1131

Εξαιρετικώς Επείγον

Προς : Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, Υπόψιν Διευθύντριας κας Γιώτας Λίτσα

Κυρία Διευθύντρια,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι Περιφερειακές Διευθύνσεις προβαίνουν στην επιβολή περικοπών για «απώλεια φύλλου έκδοσης ιατρού» σε έντυπα διενέργειας αντιγριπικού εμβολιασμού, με τα οποία τα ιδιωτικά φαρμακεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει από τον Δεκέμβριο του 2022, δύνανται να καταχωρούν τα αντιγριπικά εμβόλια τα οποία διενεργούν στους πολίτες χωρίς ιατρική συνταγή και να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δεν νοείται, οι διενεργούντες τον διοικητικό έλεγχο υπάλληλοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων να δηλώνουν άγνοια της νομοθεσίας , όπως και άγνοια των εγκυκλίων που έχουν αποσταλεί από την κεντρική διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και να προβαίνουν σε άδικες περικοπές εις βάρος των φαρμακοποιών.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας, για την ενημέρωση των ΠΕΔΙ και την απόσυρση των σχετικών προτεινόμενων περικοπών.

Επειδή παρατηρήθηκε επανειλημμένα το φαινόμενο, ορισμένες ΠΕΔΙ να αγνοούν τις εγκυκλίους της κεντρικής διοίκησης του ΕΟΠΥΥ ή να τις ερμηνεύουν κατά το δοκούν, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε του θέματος καθόσον τέτοιου είδους ενέργειες απαξιώνουν τη διαδικασία του τακτικού ελέγχου και πλήττουν το κύρος του Οργανισμού.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ