Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022 Αρ. Πρωτ. 2997 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα « Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων... Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων

 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2022

Αρ. Πρωτ. 2997

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα « Οδηγία από την ΗΔΙΚΑ για επανεκτέλεση συγκεκριμένων συνταγών που αφορούν τη συνταγογράφηση ανασφαλίστων »

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, προέκυψε πρόβλημα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης κατά την κοστολόγηση και τον υπολογισμό του αιτούμενου ποσού σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνταγών Ανασφαλίστων (Δικαιούχοι του Ν.4368/2016) και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της η οποία επισυνάπτεται.

Από το απόγευμα της Δευτέρας 11/7ου η ΗΔΙΚΑ διόρθωσε τον τρόπο κοστολόγησης της συνταγής των περιπτώσεων αυτών και οι συνταγές εκδίδονται πλέον με ορθή κοστολόγηση στα επιμέρους ποσά καθώς και στα αιτούμενα της συνταγών.

     ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ στο φαρμακείο σας τέτοιες συνταγές με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην ανακοίνωση, προτείνεται από την ΗΔΙΚΑ η συνολική ακύρωση των συνταγών αυτών και η εκ νέου εκτέλεσή τους ώστε να επανεκτυπωθούν σωστά τα αιτούμενα ποσά (και να υπάρξει συμφωνία στο συνολικό αιτούμενο ποσό στο τέλος του μήνα για το φαρμακείο)

Οι ακυρώσεις και επανεκτελέσεις σε αυτές τις περιπτώσεις των συνταγών ανασφαλίστων του Ν.4368/2016 (και μόνον αυτών) θα πρέπει να γίνονται μέσα από τα προγράμματα διαχείρισης των φαρμακείων τα οποία έχουν ήδη ενημερωθεί για να δώσουν περισσότερες οδηγίες.

     Η δυνατότητα ακύρωσης εκτέλεσης για ΟΛΕΣ τις συνταγές θα επεκταθεί προσωρινά το διάστημα σε δέκα (10) ημέρες, προκειμένου να διευκολυνθεί συνολικά η διαδικασία.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας