Μεγάλες ποινές, από 20.000 έως 100.000 ευρώ, προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο για τους φαρμακοποιούς οι οποίοι διακινούν φάρμακα μέσω Διαδικτύου.   Προβλέπει,...

 

[post-date]

 

Μεγάλες ποινές, από 20.000 έως 100.000 ευρώ, προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο για τους φαρμακοποιούς οι οποίοι διακινούν φάρμακα μέσω Διαδικτύου.

 

Προβλέπει, επίσης, μεγάλα πρόστιμα, έως ένα εκατομμύριο ευρώ, σε εταιρείες, γιατρούς και παρόχους, οι οποίοι θα προκαλέσουν πρόβλημα στην ομαλή παροχή υπηρεσιών.

 

Οι συγκεκριμένες διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

 

 

Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκωνυποχρεούνται να αναγράφουν στα απαιτούμενα παραστατικά και τον πολυψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φάρμακο από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.

 

Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας, επιβάλλεται, με απόφαση του υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο, με ευθύνη των κατόχων άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ. Αν διαπιστωθεί παραβίαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο εκατό χιλιάδες (100.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.

 

Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, μετά την απαγόρευση, λόγω ελλείψεων, των εξαγωγών συγκεκριμένων φαρμάκων, οφείλουν να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Φ. τα αποθέματά τους για τα φάρμακα αυτά και να τα διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Σε όποιον, παρά την απαγόρευση του προηγουμένου εδαφίου, εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους εκατό χιλιάδες (100.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνησιότητας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο. Παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.

 

Φαρμακοποιοί

 

Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που διατηρούν φαρμακεία απαγορεύεται να διαθέτουν μέσω του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.

 

Στους παραβάτες της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται σωρευτικά α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και την σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

 

Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιοδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.

 

Τα φαρμακεία λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη πτυχιούχου φαρμακοποιού. Εφόσον, κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων, διαπιστωθεί ότι φαρμακείο δε λειτουργεί υπό την παρουσία και επίβλεψη πτυχιούχου φαρμακοποιού, επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας λειτουργίας του φαρμακοποιό χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη συχνότητα της παράβασης.

 

Φυσικοθεραπευτές

 

Σε φυσιοθεραπευτή που χρεώνει πλασματική θεραπεία στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, επιβάλλεται πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και διακόπτεται οριστικά η σύμβασή του με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Πρόστιμα από 5.000 έως 30.000 ευρώ και ποινή οριστικής παύσης, προβλέπεται και για τους γιατρούς του ΕΣΥ που παρανομούν.

 

Δ.Κ.

 

iatronet.gr

Δεν υπαρχουν σχολια ακομα

Γινεται ο πρωτος που θα σχολιασει

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.