Όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά πήρε παράταση για να λυθούν τεχνικά ζητήματα, οι συνταγές Λιμενικού θα κατατίθενται από   1/1/2021 μαζί με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.... Λιμενικό-Ακτοφυλακή: από το νέο έτος μαζί με τον ΕΟΠΥΥ
Όπως είχε ανακοινωθεί, αλλά πήρε παράταση για να λυθούν τεχνικά ζητήματα, οι συνταγές Λιμενικού θα κατατίθενται από   1/1/2021 μαζί με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.

Παρακάτω έχουμε την ανακοίνωση του ΠΦΣ και το έγγραφο με τις εξηγήσεις για την εκτέλεση αυτών των συνταγών. Φυσικά το παρόν άρθρο θα το εντάξουμε στη μόνιμη σελίδα μας με τις πληροφορίες όλων των ταμείων.

Συνοπτικά θα ισχύουν:

  • Από 1/1/2021 οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων (όχι ΦΥΚ ή αναλώσιμα) θα κατατίθενται στον ΕΟΠΥΥ. Ισχύουν τα ίδια με τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ
  • Θα μπαίνουν σε φάκελο με τη σήμανση «συνταγές για Λιμενικό Σώμα-Ακτοφυλακή», τον οποίο δεν θα κλείνουμε και θα τοποθετούμε εντός του μεγάλου άσπρου φακέλου του ΕΟΠΥΥ μαζί με τους υπόλοιπους φακέλους
  • Θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο και συγκεντρωτική (τα προγράμματά μας θα μεριμνήσουν)
  • Θα πληρωνόμαστε κάθε μήνα, χωρίς rebate (που όπως έχουμε πει δεν είναι νόμιμο εκτός ΕΟΠΥΥ)

Το έγγραφο του ΠΦΣ:

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Σας αποστέλλουμε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ που αναφέρεται στην εκτέλεση, παραλαβή και εξόφληση
λογαριασμών φαρμάκων από τα ιδιωτικά φαρμακεία για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από
1/1/2021 .
Οι συνταγές του Λιμενικού Σώματος εξαιρούνται από κάθε είδους επιστροφή ή rebate καθόσον το
rebate ισχύει σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία (αρ. 34 του Ν. 3918/2011) μόνο για τους
ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

 

Η εγκύκλιος για το Λιμενικό ΕΔΩ