Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. 188 Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Επιστροφή χρημάτων στον Π.Φ.Σ. από το PSI – Ανταποδοτικές... Επιστροφή χρημάτων στον Π.Φ.Σ. από το PSI – Ανταποδοτικές Δράσεις του Π.Φ.Σ. για τους φαρμακοποιούς

 

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 188

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Επιστροφή χρημάτων στον Π.Φ.Σ. από το PSI – Ανταποδοτικές Δράσεις του Π.Φ.Σ. για τους φαρμακοποιούς»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι χάρη στις συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες της Διοίκησης του Π.Φ.Σ. επιτύχαμε το τελευταίο διάστημα να επιστραφούν στον Π.Φ.Σ. πολύ σημαντικά ποσά από τις απώλειες που είχαν υποστεί λόγω του PSI τα διαθέσιμα κεφάλαια μας το 2011, τα οποία τηρούντο υποχρεωτικώς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, κατόπιν σχετικών ενεργειών μας, επεστράφη στον Π.Φ.Σ. στις 26.10.2020 και 30.10.2020 φόρος ποσού 4.391.499,96 Ευρώ, και στις 30.12.2020 το ποσό των 370.680,09 Ευρώ (από πρόσθετες τροποποιητικές δηλώσεις των ετών 2015 και 2016).

Συνεπώς, το συνολικό ποσό που επεστράφη στον Π.Φ.Σ. (κατόπιν των ελέγχων και παρακρατήσεων) ανέρχεται σε 4.829.511,72 Ευρώ.

Επίσης, μέχρι το 2041 θα αφαιρείται από τους τόκους που λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος το 1/30 του PSI (ήτοι 2.770.135,47 Ευρώ)  με αποτέλεσμα να μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα του Π.Φ.Σ. κατά το ανωτέρω ποσό, άρα και ο φόρος που θα καλείται να καταβάλει ο Π.Φ.Σ. κάθε χρόνο. Έτσι, στην δήλωση του 2019 που υπεβλήθη τον Ιούνιο 2020, αφαιρέθηκε το 1/30 του PSI και ο Π.Φ.Σ. ωφελήθηκε με το ποσό των 803.339.29 Ευρώ, ενώ συγχρόνως συμψηφίστηκε με τον φόρο εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2019 το ποσό των 377.220,16 Ευρώ, ήτοι συνολικώς ο Π.Φ.Σ. ωφελήθηκε κατά το ποσό των 1.180.559,45 Ευρώ.

Σταθερή επιδίωξη και μέλημα της Διοίκησης του Π.Φ.Σ. είναι το σύνολο των ανωτέρω χρημάτων που επιστράφηκαν (και φυσικά όλων τα χρημάτων που αποτελούν ούτως ή άλλως περιουσία όλων των φαρμακοποιών), να αξιοποιηθούν άμεσα προς όφελος και για λογαριασμό όλων των φαρμακοποιών της χώρας, ανταποδοτικά.

Έτσι, δεδομένου ότι το 80% των χρημάτων αυτών κατατίθενται στο λογαριασμό που τηρείται για το ΚΑΕΦ, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται κάθε χρόνο στους φαρμακοποιούς που αποχωρούν από το επάγγελμα.

Επίσης, το υπόλοιπο 20% που κατατίθεται στον λογαριασμό του Π.Φ.Σ., θα διατεθεί σε δράσεις που θα ενισχύσουν και θα προστατέψουν τον φαρμακοποιό, και οι οποίες θα αποφασιστούν και θα υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Έτσι, αποφασίστηκε ήδη στο προηγούμενο Δ.Σ. της 11ης.01.2020 να εκκινήσουμε την διαδικασία υλοποίησης Ασφαλιστικής Κάλυψης Αστικής Ευθύνης των φαρμακοποιών καθώς και Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσίας του φαρμακείου με την χρηματοδότηση από τον Π.Φ.Σ. σημαντικού μέρους του κόστους των ασφαλίστρων.

Ακόμη, ο Π.Φ.Σ. θα προβεί στην χρηματοδότηση σημαντικού μέρους του κόστους της διαδικασίας συλλογής των αποβλήτων από τα φαρμακεία.

Βέβαιο είναι ότι ο Π.Φ.Σ. θα συνδράμει ακόμη περισσότερο οικονομικά  τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων προς όφελος των φαρμακοποιών – μελών τους.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει πολύ σοβαρή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του Π.Φ.Σ. και την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τους φαρμακοποιούς (βλ. ενδεικτικά διοργάνωση εκπαιδευτικών – επιμορφωτικών σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα, λειτουργία help desk και του app του Π.Φ.Σ., ταχύτερη απόδοση του ΚΑΕΦ στους δικαιούχους μέσω της on line διασύνδεσης των Φ.Σ. με τον Π.Φ.Σ., δημιουργία και εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-learning) για την εκπαίδευση των φαρμακοποιών που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση για τη διενέργεια αντιγριπικού εμβολιασμού και χορήγηση αντιτετανικού ορού στα φαρμακεία, εκστρατείες ενημέρωσης για τον αντιγριπικό εμβολιασμό και για τον εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού κλπ).

Καθημερινά είμαστε δίπλα σας με ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλα τα τα μικρά αλλά και μεγάλα προβλήματα που αφορούν στο επάγγελμα μας. Οι παρεμβάσεις μας για την επίλυση τους είναι συνεχείς και κατά κανόνα αποτελεσματικές. Κεντρικός μας στόχος είναι να στηρίζουμε σε κάθε περίπτωση το δύσκολο έργο σας.

Αυτή άλλωστε είναι η υποχρέωση μας αλλά και η δέσμευση μας.

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας