Αθήνα, 8/5/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ Για όσους συναδέλφους αδυνατούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα μέσω taxisnet εξαιτίας αδυναμίας τους συστήματος, παρόλο... Επίλυση Προβλήματος Έκδοσης Φορολογικών Ενημεροτητων

 

Αθήνα, 8/5/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

Για όσους συναδέλφους αδυνατούν να εκδώσουν φορολογική ενημερότητα μέσω taxisnet εξαιτίας αδυναμίας τους συστήματος, παρόλο ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές τους, ο ΠΦΣ ζήτησε από τον ΕΟΠΥΥ – και έγινε δεκτό- να σταλούν οι φορολογικές ενημερότητες είτε απευθείας από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς , είτε μέσω των διανεμητικών λογαριασμών για όσους συλλόγους διαθέτουν, στις ΠΕΔΙ (οι οποίες αναμένεται να ενημερωθούν σήμερα από τον ΕΟΠΥΥ), μετά την κατάθεση των συνταγών Απριλίου και το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ