Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 5562 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους... Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ & την Εκτέλεση συνταγών Φαρμάκων τους

 

Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 5562

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ & την Εκτέλεση συνταγών Φαρμάκων τους»

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το υπ. αριθμόν Φ.758/17/596649 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζεται πως για την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του ΥΠΕΘΑ ισχύουν τα κάτωθι:

-Οι ηλεκτρονικές συνταγές φαρμάκων των εν ενεργεία στρατιωτικών και των έμμεσα ασφαλισμένων ΥΠΕΘΑ μελών τους, εκτελούνται ηλεκτρονικά από όλα τα φαρμακεία, συμβεβλημένα με το ΥΠΕΘΑ ή όχι, ως εξής :

-Ο ασφαλισμένος που απευθύνεται σε συμβεβλημένο με το ΥΠΕΘΑ φαρμακείο, εκτελεί τις συνταγές επί πιστώσει, επιβαρύνεται με τη συμμετοχή του και δεν χρειάζεται να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια.

-Ο ασφαλισμένος που απευθύνεται σε μη συμβεβλημένο με το ΥΠΕΘΑ φαρμακείο, πληρώνει ολόκληρη την αξία της συνταγής και παραλαμβάνει από τον φαρμακοποιό:

1) Όταν πρόκειται για έντυπη ηλεκτρονική συνταγή:

α) Την απόδειξη

β) Το έντυπο της ηλεκτρονικής συνταγής &

γ) Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης

2) Όταν πρόκειται για άυλη συνταγή:

α) Την απόδειξη &

β) Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης

Το έντυπο της ηλεκτρονικής εκτέλεσης δίνεται στον ασφαλισμένο με επικολλημένες τις ταινίες γνησιότητας, υπογραφή και σφραγίδα φαρμακείου και υπογραφή παραλήπτη, προκειμένου να αιτηθεί αποζημίωσης από τον ασφαλιστικό του φορέα, μέσω έκθεσης γενομένης δαπάνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τις υγειονομικές δαπάνες.

– Επισημαίνεται επίσης ότι, συνταγή συνταγογραφημένη με μη προβλεπόμενο τρόπο σε άμεσα ασφαλισμένο (π.χ συνταγογράφηση σε εν ενεργεία στρατιωτικό από ιδιώτη ιατρό χωρίς την απαιτούμενη αιτιολόγηση), δεν δύναται να αποζημιωθεί σύμφωνα με τα διαβαλόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 432/1983.

Στην περίπτωση που συμβεβλημένο φαρμακείο έχει εκτελέσει εκ παραδρομής παράτυπη συνταγή (και παρά του ότι κατά την ηλεκτρονική εκτέλεσή της εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα) έχει τη δυνατότητα είτε να ζητήσει από τον ασφαλισμένο τα αιτούμενα δικαιολογητικά είτε να ακυρώσει την εκτελεσμένη συνταγή.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ