Αθήνα, 01 Ιουλίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 3080   Προς:  1. Πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. Θέμα: «Ενημέρωση... Ενέργειες του Π.Φ.Σ. για την ανάκληση της απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία υποχρέωνε τα φαρμακεία της Ζακύνθου να λειτουργούν υποχρεωτικά όλες τις ημέρες της εβδομάδας

 

Αθήνα, 01 Ιουλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3080

 

Προς:  1. Πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας

  1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

Θέμα: «Ενημέρωση για τις ενέργειες του Π.Φ.Σ. για την ανάκληση της απόφασης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία υποχρέωνε τα φαρμακεία της Ζακύνθου να λειτουργούν υποχρεωτικά όλες τις ημέρες της εβδομάδας»

Δυνάμει της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 45644/7799/14.6.2021 αποφάσεως του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποφασίστηκε ότι τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ως νησιωτικής περιοχής, θα λειτουργούν πέραν από τις κανονικές ώρες λειτουργίας και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1483/1984.

Όπως όμως έχει γίνει δεκτό με την υπ’ αριθμόν 3834/1992 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα Δ΄), όταν εκδοθεί απόφαση Περιφερειάρχη με την οποία θα επιτρέπεται η λειτουργία φαρμακείων πέραν του ωραρίου λειτουργίας που έχει οριστεί και όλες τις ημέρες της εβδομάδας σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η απόφαση αυτή θα είναι υποχρεωτική για όλα τα φαρμακεία της εν λόγω περιοχής, και όχι δυνητική.

Συνεπώς η ανωτέρω απόφαση (αλλά και όλες οι αντίστοιχες αποφάσεις) καταλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα φαρμακεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, και όχι μόνο εκείνα που επιθυμούν να λειτουργήσουν πέραν του ωραρίου λειτουργίας που έχει οριστεί και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Δεν θα είναι πια στην διακριτική ευχέρεια των φαρμακείων η λειτουργία τους πέραν του ωραρίου.

Ευθύς μόλις ειδοποιήθηκε από τον Φ.Σ. Ζακύνθου σχετικώς ο Π.Φ.Σ., συνεζητήθη ως έκτακτο θέμα στο Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. της 22ας.6.2021, όπου και αποφασίστηκε ομοφώνως να ανατεθεί στο Νομικό Σύμβουλο του Π.Φ.Σ., κ. Ηλία Δημητρέλλο, η άμεση άσκηση προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Φαρμακευτικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, όπερ και εγένετο.

Συγχρόνως, ο Φ.Σ. Ζακύνθου σε συνεργασία με τον Π.Φ.Σ. και με τους Φ.Σ. Κεφαλληνίας και Κερκύρας, ενημέρωσαν και ζήτησαν την συμπαράσταση όλων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου των Ιονίων Νήσων, προκειμένου να ανακληθεί άμεσα η ανωτέρω απόφαση. Την ίδια δε στιγμή, το ζήτημα έλαβε δημοσιότητα σε όλη την Περιφέρεια μετά από ενημέρωση του Φ.Σ. Ζακύνθου.

Εν τέλει, χάρη στις συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων, η ανωτέρω απόφαση ανακλήθηκε με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 49666/8559/30.6.2021 απόφαση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, και απετράπη το ενδεχόμενο τα φαρμακεία της Ζακύνθου να λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ