Αθήνα, 9 Απριλίου 2024 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλογών της Χώρας Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Πρόεδροι, Παρακαλούμε όπως μας... ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ EDAPY ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 

Αθήνα, 9 Απριλίου 2024

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Πρόεδροι Φαρμακευτικών Συλλογών της Χώρας
Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Πρόεδροι,

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμων υποβολών στο eΔΑΠΥ Παροχών φαρμακείων-μελών του Συλλόγου σας, οι οποίες παραμένουν ανεξόφλητες, είτε έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων, είτε όχι.

Τις περιπτώσεις αυτές καταχωρήστε τις σε αρχείο excel ή word που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

• Επωνυμία Φαρμακείου
• ΑΦΜ Φαρμακείου
• Αριθμό Σύμβασης ΕΟΠΥΥ
• Αιτιολόγηση στην ένσταση, που πιθανώς απορρίφθηκε ή εκκρεμεί
• Αιτία απόρριψης σε περίπτωση απορριφθείσας ένστασης

Η αποστολή των στοιχείων παρακαλούμε να γίνει μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στο email info@pfs.gr .

Για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία του ΠΦΣ με τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τα στοιχεία επικοινωνίας της γραμματειακής υποστήριξης των Συλλόγων (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο).

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ