Αθήνα 31.05.2022 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας επισυνάπτουμε το αρχείο της παρουσίασης του Τακτικού Ελέγχου Φαρμάκων το οποίο εμπεριέχει και τους πίνακες με τους οδηγούς... Τακτικός Έλεγχος Συνταγών φαρμακών

 

Αθήνα 31.05.2022

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας επισυνάπτουμε το αρχείο της παρουσίασης του Τακτικού Ελέγχου Φαρμάκων το οποίο εμπεριέχει και τους πίνακες με τους οδηγούς Φαρμακευτικού και Διοικητικού ελέγχου. Οι πίνακες αυτοί  περιέχουν τις μοναδικές περιπτώσεις ελέγχου που διενεργούνται αντίστοιχα από την Φαρμακευτική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ και από τις τοπικές ΠΕ.ΔΙ. και στην πλειονότητά τους είναι θεραπεύσιμες.

Εκ του ΠΦΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- ΑΡΧΕΙΟ