Αθήνα,  3 Ιανουαρίου 2024 Αριθμ. Πρωτ. 46 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Αγαπητοί Συνάδελφοι,   Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 4562/2.11.2023... Ηλ. ανάρτηση της κάρτας ΕΚΑΑ κατά την εκτέλεση συνταγών Ευρ. Πολιτών -Απένταξη φαρμ.σκευασμάτων ασβεστίου από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων

 

Αθήνα,  3 Ιανουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ. 46

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 4562/2.11.2023 ενημέρωσης του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και  της υπ΄ αριθμόν 5239/20.12.2023 επιστολής του Π.Φ.Σ προς τα προγράμματα κατασκευής λογισμικού φαρμακείων, σας υπενθυμίζουμε ότι από 01.01.2024 κατά την εκτέλεση συνταγών Ευρωπαίων Πολιτών από τον φαρμακοποιό, απαιτείται η ανάρτηση σε ηλεκτρονική μορφή της κάρτας ΕΚΑΑ. Τα προγράμματα φαρμακείων θα πρέπει να έχουν ήδη υλοποιήσει την εν λόγω εφαρμογή.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι στις 27.12.2023 τέθηκε σε ισχύ η απένταξη των φαρμακευτικών σκευασμάτων ασβεστίου από τον κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, όπως αυτά αναφέρονται στην επισυναπτόμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Βάσει της απόφασης αυτής, οι ιατροί δεν μπορούν πλέον να συνταγογραφούν τα εν λόγω σκευάσματα, ούτε οι φαρμακοποιοί να τα εκτελούν σε συνταγές οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί και συμπεριλαμβάνουν τα εν λόγω φαρμακευτικά σκευάσματα ασβεστίου.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                        ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ