ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Διεύθυνση εισόδου και οδηγίες

Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε για:

 • τα εμβόλια
 • την παρακίνηση του κοινού για εμβολιασμό
 • τη χρήση της πλατφόρμας για το κοινό

τις βρίσκετε στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΕΑΦ πατώντας ΕΔΩ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Για χρήστες CSA-Farmakon:

Εργαλείο δημιουργίας λίστας πολιτών με ηλικιακό κριτήριο ΕΔΩ

Διαδραστικό Εργαλείο για διερεύνηση ανάγκης εμβολιασμού για πνευμονιόκοκκο (για Ενήλικες), από τον συνάδελφο Διαμαντή Κλημεντίδη: πατήστε ΕΔΩ

Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) και πολυσακχαριδικό (PPSV23)

 

Ενήλικες από 65 ετών και άνω ή που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίων.

Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV 13 και μετά 1 (ένα) χρόνο να ακολουθεί το PPSV 23.

– Σε άτομα ηλικίας ≥ 65 ετών που έχει προηγηθεί το PPSV 23, τότε το PCV 13 πρέπει να γίνεται μετά 1 (ένα) χρόνο

– Βλέπε Πίνακα ενδείξεων και σειράς συνιστώμενων δόσεων για τα δύο εμβόλια PCV13 και PPSV23

 

DTaP: Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτη, Tetravac-Pentavac-Infanrix-Hexyon

Tdap: Εμβόλιο τετάνου, διφθερίτιδας, ακυτταρικό κοκκύτη τύπου ενηλίκου, Boostrix (διακοπή κυκλοφορίας)

Td: Εμβόλιο τετάνου, διφθερίτιδας τύπου ενηλίκου, DT-vax

TT: Εμβόλιο τετάνου για χρήση από 7 χρονών και άνω, Tetana

Tdap-IPV: Εμβόλιο τετάνου, διφθερίτιδας, ακυτταρικό κοκκύτη, πολιομυελίτιδας τύπου ενηλίκου, Boostrix-polio και Repevax

TIG: Αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη, Tetagam

*Όπως, για παράδειγμα, στις περιπτώσεις πρόσφατου ρυπαρού τραύματος (με χώμα, κόπρανα ή σίελο), συμπεριλαμβανομένων και των θλαστικών ή διατιτραινόντων τραυμάτων, των εγκαυμάτων ή του κρυοπαγήματος, καθώς και εκείνων από δήγματα ζώων ή βλήματος

1 Το εμβόλιο Tdap προτιμάται έναντι του Td για ενήλικες που δεν έχουν ποτέ εμβολιαστεί με Tdap.

2 Άτομα με HIV λοίμωξη ή σοβαρή ανοσοανεπάρκεια που έχουν επιμολυσμένα τραύματα (συμπεριλαμβανομένων των μικρών τραυμάτων) θα πρέπει επίσης να λάβουν TIG, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού έναντι του τετάνου.

3 Ναι, εάν έχουν παρέλθει δέκα ή περισσότερα (≥10) έτη από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου.

4 Ναι, εάν έχουν παρέλθει πέντε ή περισσότερα (≥5) έτη από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τοξοειδές τετάνου.

Εμβόλιο τετάνου – διφθερίτιδας και ακυτταρικό κοκκύτη (Td/Tdap/Tdap-IPV)

– Σε ενήλικες που έχουν πλήρη εμβολιασμό έναντι του τετάνου κατά την παιδική ηλικία προτείνεται μία δόση Tdap ή Tdap-IPV μεταξύ 18 και 25 ετών και μετά αναμνηστική δόση Td ή Tdap ανά δεκαετία.

Ενήλικες με άγνωστο ή ελλιπή εμβολιασμό έναντι του τετάνου πρέπει να αρχίζουν ή να συμπληρώνουν με μία δόση Tdap.

Σε ενήλικες που εμβολιάζονται για πρώτη φορά, θα πρέπει να χορηγούνται οι πρώτες δύο δόσεις με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων και η τρίτη δόση 6-12 μήνες μετά την δεύτερη. Σε ατελώς εμβολιασμένους ενήλικες (λιγότερες από 3 δόσεις) θα πρέπει να συμπληρώνονται οι δόσεις που υπολείπονται.

– Σε κάθε κύηση χορηγείται μία δόση εμβολίου Tdap ή Tdap-IPV,κατά προτίμηση από την 27η έως την 36η εβδομάδα κύησης, καθώς και σε ανεμβολίαστες λεχωΐδες, ανεξάρτητα από το διάστημα που μεσολάβησε από προηγούμενο εμβολιασμό με Td/Tdap.

– Η ανθρώπινη αντιτετανική ανοσοσφαιρίνη (TIG) χορηγείται ως προφύλαξη σε άτομα με ελλιπές (< 3 δόσεις εμβολίου που περιέχει τοξοειδές του τετάνου) ή άγνωστο ιστορικό εμβολιασμού, καθώς και όταν έχουν παρέλθει > = 5 έτη από τον τελευταίο εμβολιασμό ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις πρόσφατου ρυπαρού τραύματος (με χώμα, κόπρανα ή σίελο), συμπεριλαμβανομένων και των θλαστικών ή διατιτραινόντων τραυμάτων, των εγκαυμάτων ή του κρυοπαγήματος, καθώς και εκείνων από δήγματα ζώων ή βλήματος.

Η χορήγηση της TIG γίνεται πάντα και κατά προτίμηση ταυτόχρονα, με μια αναμνηστική δόση Td ή Tdap ή επί ελλείψεως, με Tdap-IPV και επαναπροσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού. Η μη ταυτόχρονη χορήγηση της ανοσοσφαιρίνης και του εμβολίου δεν επηρεάζει την ανοσοαπάντηση (Βλέπε Πίνακα 4, Ενδείξεις εμβολιασμού για τον τέτανο ασθενών με τραύμα)

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το εμβόλιο με ζώντα εξασθενημένο ιό (ZVL).

Συστήνεται μία δόση εμβολίου έναντι του ιού ανεμευλογιάς – έρπητα ζωστήρα (ZVL), ανεξάρτητα αν αναφέρεται προηγούμενη εκδήλωση έρπητα ζωστήρα.

Συστήνεται για ενήλικες ηλικίας μεταξύ 60 και 75 ετών

Άτομα με ανοσοκαταστολή εμβολιάζονται μόνο επί ειδικών ενδείξεων και κατόπιν συστάσεως από γιατρό.

Ειδικότερα ασθενείς οι οποίοι πρόκειται να λάβουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία, συστήνεται να εμβολιάζονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της αγωγής.

Στην Ελλάδα κυκλοφορεί το διδύναμο HPV2 (16,18) και το εννεαδύναμο HPV9 (6,11,16,18,31,33,45,52,58) εμβόλιο.

Το HPV2 συστήνεται για γυναίκες και το HPV9 για γυναίκες & άνδρες, ηλικίας 18-26 ετών που ανήκουν στις παρακάτω ειδικές ομάδες αυξημένου κινδύνου μετά από συζήτηση με τον γιατρό:

o Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής ανοσοκαταστολή με επηρεασμένη κυτταρική ή χυμική ανοσία, όπως ανεπάρκειες Β και Τ-κυττάρων.
o Λοίμωξη HIV.
o Κακοήθη νεοπλάσματα.
o Μεταμόσχευση.
o Αυτοάνοσα νοσήματα.
o Λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής.
o Άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες (MSM).

Στις ειδικές ενδείξεις δεν περιλαμβάνονται καταστάσεις όπως ασπληνία, άσθμα, χρόνια κοκκιωματώδης νόσος, χρόνια πνευμονική, νεφρική ή ηπατική νόσος, σακχαρώδης διαβήτης, διαταραχές συμπληρώματος, καρδιοπάθεια, ανατομικά ελλείμματα ΚΝΣ.

Τα εμβόλια έναντι του HPV δεν συστήνονται κατά την κύηση, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο να προηγείται test εγκυμοσύνης πριν την έναρξη του εμβολιασμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί εγκυμοσύνη, μετά τη χορήγηση του εμβολίου, δεν συστήνεται διακοπή της, αλλά ο εμβολιασμός συμπληρώνεται μετά την ολοκλήρωσή της.

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 9 έτη

Χορηγείται από 11 έως και 12 ετών, έως και 18 ετών εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο).

Τα εμβόλια HPV2 και HPV4 χορηγούνται σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών (σχήμα 0, 6) σε κορίτσια ηλικίας μικρότερης των 15 ετών. Η διαπίστωση για μη νόσηση ή μη εμβολιασμού γίνεται από τον γιατρό και δε χρειάζεται γνωμάτευση.  

Σε περίπτωση που οι 2 δόσεις γίνουν σε μεσοδιάστημα μικρότερο των 5 μηνών, απαιτείται και 3η δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η δόση

Εφόσον η έναρξη του εμβολιασμού γίνει μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους, χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου (σχήμα 0 , 1-2 , 6 μήνες).

Συνταγογραφείται:

Παιδιατρικής, Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας μέχρι 18 ετών 

Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Δερματολογίας –Αφροδισιολογίας άνω των 18 έως και 26 ετών

Ανασκόπηση καταλήγει σε στοιχεία που δεν υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) προκαλούν Σύνδρομο Συμπλόκου Περιοχικού Άλγους (CRPS) ή Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας (POTS)

Τα εμβόλια αυτά θα συνταγογραφούνται μόνο από:

Αλλεργιολόγους

ΩΡΛ για τις περιπτώσεις αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα (δείτε ΕΔΩ)

Παιδίατροι ειδικοί πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΥΥ για αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα και αλλεργία σε υμενόπτερα (δείτε ΕΔΩ)

και Πνευμονολόγοι, μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο (δείτε ΕΔΩ)!

Θεωρούνται από Ελεγκτή εντός 5 ημερών αν είναι άνω των 150€, όμως εκτελούνται όταν γίνει η προμήθεια από τις Εταιρίες (15-30 μέρες). Πολλές φορές ζητείται η επισύναψη φωτοαντίγραφου του Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής κι έτσι να εγκρίνεται η εκπρόθεσμη εκτέλεση

Τα σκευάσματα αυτά φέρουν κουπόνι αλλά φυσικά δεν υπάρχουν στα ΔΤ ή στα προγράμματά μας. Όπως τα Φάρμακα ΙΦΕΤ κοστολογούνται με την αναγραφόμενη επάνω τιμή.

Εκτελούνται με συμμετοχή 25% + 1€

Συνταγογραφούνται σε πράσινες και εκτελούνται χειρόγραφα με κοστολόγηση πάνω στην πράσινη (εξαίρεση του γενικού κανόνα) ή εκτύπωση στο ειδικό έντυπο χειρόγραφης εκτέλεσης από τα προγράμματά μας.

 1. Από την TRACY-MED τα προϊόντα της ετ. D.HOLISTER STIER Η εταιρεία TRACY MED (MEDICAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS – ALEXANDRIS NICOLA & CO), ΤΗΛ. 210 9521533, φαξ : 210 9637340
 1. Α-Plus Dome Hollister
 2. Fraction Dome Hollister
 3. A-Fraction Oral (Sublinguale) Dome Hollister
 4. Phostal Stallergenes
 5. Alustal Stallergenes
 6. Staloral Stallergenes
 7. Albey Dome Hollister
 8. Alyostal Stallergenes
 9. Venomil Dome Hollister
 1. ALGE PHARM ΕΠΕ, Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ 61,19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
  Τηλ.22990-24060 φαξ.22990-40842 , email : alexandrisgeorgios@hotmail.com , algepharm.ltd@gmail.com

1.- Τα προϊόντα της εταιρίας LOFARMA ΙΤΑΛΙΑΣ

 • LAIS TABLETS (υπογλώσσια δισκία)
 • LAIS DROPS ( υπογλώσσιες σταγόνες)
 • TIO NICHEL (υπογλώσσια δισκία )
 • LAIS-IN (ενέσιμη μορφή)
 • RITARDO ALLUMINIO(ενέσιμη μορφή)

2.- Τα προϊόντα της εταιρίας DIATER ΙΣΠΑΝΙΑΣ

 • DIATER POLYMERIZED (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER DEPOT (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER LYOPHILIZED (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER LYOPHILIZED HYMENOPTERA VENOMS (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER ALT A1 (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER SUBLIGUAL SPRAY (υπογλώσσιο εκνέφωμα)
 1. Από την PHARMA LINE A.E. τα προϊόντα της Ετ. ALK-ABELLO     ΤΗΛ. 210 2502023 –   FAX 210 2502024
 • ALLUTARD SQ (ενέσιμη) Ι. Μείγματα αεροαλλεργιογόνων & Μέλλισα και Σφήκα Depot (Initial set – Maintenance set)
 • ALK-SPECIFIC (ενέσιμη) Initial set &amp; maintenance set)
 • PHARMALGEN (Δηλητήρια υμενόπτερων) (BTx4 &amp; BTx6)
 • SLIT (Υπογλώσσια δισκία) (Initial set &amp; Maintenance set)
 • AVANZ
 1. Από την ALFAMEDICA τα προϊόντα της ετ. HAL    ΤΗΛ. 210 6728318-9, φαξ 210 6728358

DEPOTHAL (ενέσιμη)

PURETHAL (ενέσιμη)

SUBLIVAC (πόσιμες υπογλώσσιες σταγόνες)

VENOMEN HAL BEE & VENOMEN HAL WASP (ενέσιμη ανοσοθεραπεία με κεκαθαρμένο δηλητήριο υμενοπτερών)

 1. Από την DOCTUM τα προϊόντα της ετ. ALLERGOPHARM      ΤΗΛ. 210 6643611, φαξ 210 6643614

Allergopharm (Initial &amp; Maintenance Set, Ενέσιμο)

Allergovit (Initial &amp; Maintenance Set, Ενέσιμο)

Acaroid (Initial &amp; Maintenance Set, Ενέσιμο)

Allergopharm Sublingual (Initial &amp; Maintenance Set, Υπογλώσσιο)

Allerslit Forte (Υπογλώσσιο)

 1. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (αντιαλλεργικά εμβόλια απευαισθητοποίησης του Οίκου LETI Ισπανίας) (Τηλ.: 2106615219, Φαξ: 2106615218)
 • DEPIGOID, ενέσιμο αλλεργοειδές νέας γενιάς για γύρεις και ακάρεα
 • VENOMVAC, για απευαισθητοποίηση σε υμενόπτερα και συγκεκριμένα για μέλισσα (honey bee), σφήκα (common wasp) και polistes spp (paper wasp)
 • TOL forte, για υπογλώσσια ανοσοθεραπεία σε γύρεις, ακάρεα καθώς και σε μύκητες και επιθήλια ζώων.
 1. VirtusPharma14-20 Vas.Alexandrou Str | Peristeri GR-12134 Athens, Greece Tel:+30 2105787113-4 | Fax: +30 2105787148
 • Tyrosin TU t.o.p. inj
 • Venom ATL
 • Pollinex quatro
 • Oralvac compact
 1. Arma Pharma τα προϊόντα της εταιρείας Inmunotek (Ισπανία) τηλ. 210 2526910  Φαξ 210 2526933:

– Alutek

– Alxoid

– Clustex Max

– Oraltek

 1. Pharmagel το παρακάτω προϊόν της εταιρείας BIAL ARISTEGUI (ITALIA), τηλ. 2741026631, 6944280764, 6944628060, φαξ 2741074250, mail: pharmage@otenet.gr   , www.pharmagel.gr :

-Allergovac Sublinguale

 1. SPELL IT E.E. (εμβόλια του οίκου ASAC Pharma, Ισπανίας):  τηλ. 210 2525553 – fax 210 2838585

– APITHER DEPOT

– APITHER POLYMERIZED

ή κατεβάστε το ΕΔΩ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.25 MB]