Εμβόλιο πνευμονιοκόκκου συζευγμένο (PCV13) και πολυσακχαριδικό (PPSV23)

 

Ενήλικες από 65 ετών και άνω ή που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου που υπάρχει ένδειξη εμβολιασμού με πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο, πρέπει να λαμβάνουν και τα δύο είδη εμβολίων. Συστήνεται να προηγείται το εμβόλιο PCV 13 και μετά 1 (ένα) χρόνο να ακολουθεί το PPSV 23.

– Σε άτομα ηλικίας ≥ 65 ετών που έχει προηγηθεί το PPSV 23, τότε το PCV 13 πρέπει να γίνεται μετά 1 (ένα) χρόνο

– Βλέπε Πίνακα ενδείξεων και σειράς συνιστώμενων δόσεων για τα δύο εμβόλια PCV13 και PPSV23

ΕΠΕ 2019 σελ7/15

Ο εμβολιασμός έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων ενδείκνυται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας καθώς και για την πρόληψη άλλων καρκίνων και καλοήθων νοσημάτων σχετιζόμενων με τον ιό. Η μέγιστη προστασία επιτυγχάνεται εφόσον ο εμβολιασμός ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Στη χώρα μας διατίθενται το διδύναμο ( HPV 2), το τετραδύναμο ( HPV 4) και το εννεαδύναμο (HPV9) εμβόλιο. 

Τα HPV εμβόλια δεν συνιστώνται σε έγκυες γυναίκες. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται τεστ εγκυμοσύνης πριν από την έναρξη του εμβολιασμού. Εάν διαπιστωθεί ότι μια γυναίκα είναι έγκυος μετά την έναρξη του εμβολιασμού, δεν συνιστάται διακοπή της κύησης και οι υπόλοιπες δόσεις συμπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση της κύησης.

Μικρότερη ηλικία χορήγησης: 9 έτη

Χορηγείται από 11 έως και 12 ετών, έως και 18 ετών εφόσον δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο).

Τα εμβόλια HPV2 και HPV4 χορηγούνται σε 2 δόσεις με μεσοδιάστημα 6 μηνών (σχήμα 0, 6) σε κορίτσια ηλικίας μικρότερης των 15 ετών. Η διαπίστωση για μη νόσηση ή μη εμβολιασμού γίνεται από τον γιατρό και δε χρειάζεται γνωμάτευση.  

Σε περίπτωση που οι 2 δόσεις γίνουν σε μεσοδιάστημα μικρότερο των 5 μηνών, απαιτείται και 3η δόση τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2η δόση

Εφόσον η έναρξη του εμβολιασμού γίνει μετά τη συμπλήρωση του 15ου έτους, χορηγούνται 3 δόσεις εμβολίου (σχήμα 0 , 1-2 , 6 μήνες).

Το εμβόλιο HPV συστήνεται σε άνδρες/γυναίκες 18- 26 ετών (τρείς δόσεις) εφόσον ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου ΕΠΕ 2019 σελ 9/15

 1. Ανοσοκαταστολή
 2. HIV λοίμωξη
 3. MSM (μόνο για άνδρες)

 

Συνταγογραφείται:

Παιδιατρικής, Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας μέχρι 18 ετών 

Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Δερματολογίας –Αφροδισιολογίας άνω των 18 έως και 26 ετών

Ανασκόπηση καταλήγει σε στοιχεία που δεν υποστηρίζουν ότι τα εμβόλια κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) προκαλούν Σύνδρομο Συμπλόκου Περιοχικού Άλγους (CRPS) ή Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδίας (POTS)

Τα εμβόλια αυτά θα συνταγογραφούνται μόνο από:

Αλλεργιολόγους

ΩΡΛ για τις περιπτώσεις αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική ρινοκολπίδα, αλλεργική εκκριτική ωτίτιδα, αλλεργική λαρυγγίτιδα (δείτε ΕΔΩ)

Παιδίατροι ειδικοί πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΥΥ για αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα και αλλεργία σε υμενόπτερα (δείτε ΕΔΩ)

και Πνευμονολόγοι, μόνο όταν δεν υπάρχει ιατρός αλλεργιολόγος στον ίδιο Καλλικρατικό Δήμο (δείτε ΕΔΩ)!

Θεωρούνται από Ελεγκτή εντός 5 ημερών αν είναι άνω των 150€, όμως εκτελούνται όταν γίνει η προμήθεια από τις Εταιρίες (15-30 μέρες). Πολλές φορές ζητείται η επισύναψη φωτοαντίγραφου του Δελτίου Αποστολής ή Τιμολογίου, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής κι έτσι να εγκρίνεται η εκπρόθεσμη εκτέλεση

Τα σκευάσματα αυτά φέρουν κουπόνι αλλά φυσικά δεν υπάρχουν στα ΔΤ ή στα προγράμματά μας. Όπως τα Φάρμακα ΙΦΕΤ κοστολογούνται με την αναγραφόμενη επάνω τιμή.

Εκτελούνται με συμμετοχή 25% + 1€

Συνταγογραφούνται σε πράσινες και εκτελούνται χειρόγραφα με κοστολόγηση πάνω στην πράσινη (εξαίρεση του γενικού κανόνα) ή εκτύπωση στο ειδικό έντυπο χειρόγραφης εκτέλεσης από τα προγράμματά μας.

 1. Από την TRACY-MED τα προϊόντα της ετ. D.HOLISTER STIER Η εταιρεία TRACY MED (MEDICAL PHARMACEUTICAL PRODUCTS – ALEXANDRIS NICOLA & CO), ΤΗΛ. 210 9521533, φαξ : 210 9637340
 1. Α-Plus Dome Hollister
 2. Fraction Dome Hollister
 3. A-Fraction Oral (Sublinguale) Dome Hollister
 4. Phostal Stallergenes
 5. Alustal Stallergenes
 6. Staloral Stallergenes
 7. Albey Dome Hollister
 8. Alyostal Stallergenes
 9. Venomil Dome Hollister
 1. ALGE PHARM ΕΠΕ, Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ 61,19003, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
  Τηλ.22990-24060 φαξ.22990-40842 , email : alexandrisgeorgios@hotmail.com , algepharm.ltd@gmail.com

1.- Τα προϊόντα της εταιρίας LOFARMA ΙΤΑΛΙΑΣ

 • LAIS TABLETS (υπογλώσσια δισκία)
 • LAIS DROPS ( υπογλώσσιες σταγόνες)
 • TIO NICHEL (υπογλώσσια δισκία )
 • LAIS-IN (ενέσιμη μορφή)
 • RITARDO ALLUMINIO(ενέσιμη μορφή)

2.- Τα προϊόντα της εταιρίας DIATER ΙΣΠΑΝΙΑΣ

 • DIATER POLYMERIZED (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER DEPOT (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER LYOPHILIZED (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER LYOPHILIZED HYMENOPTERA VENOMS (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER ALT A1 (ενέσιμη μορφή)
 • DIATER SUBLIGUAL SPRAY (υπογλώσσιο εκνέφωμα)
 1. Από την PHARMA LINE A.E. τα προϊόντα της Ετ. ALK-ABELLO     ΤΗΛ. 210 2502023 –   FAX 210 2502024
 • ALLUTARD SQ (ενέσιμη) Ι. Μείγματα αεροαλλεργιογόνων & Μέλλισα και Σφήκα Depot (Initial set – Maintenance set)
 • ALK-SPECIFIC (ενέσιμη) Initial set & maintenance set)
 • PHARMALGEN (Δηλητήρια υμενόπτερων) (BTx4 & BTx6)
 • SLIT (Υπογλώσσια δισκία) (Initial set & Maintenance set)
 • AVANZ
 1. Από την ALFAMEDICA τα προϊόντα της ετ. HAL    ΤΗΛ. 210 6728318-9, φαξ 210 6728358

DEPOTHAL (ενέσιμη)

PURETHAL (ενέσιμη)

SUBLIVAC (πόσιμες υπογλώσσιες σταγόνες)

VENOMEN HAL BEE & VENOMEN HAL WASP (ενέσιμη ανοσοθεραπεία με κεκαθαρμένο δηλητήριο υμενοπτερών)

 1. Από την DOCTUM τα προϊόντα της ετ. ALLERGOPHARM      ΤΗΛ. 210 6643611, φαξ 210 6643614

Allergopharm (Initial & Maintenance Set, Ενέσιμο)

Allergovit (Initial & Maintenance Set, Ενέσιμο)

Acaroid (Initial & Maintenance Set, Ενέσιμο)

Allergopharm Sublingual (Initial & Maintenance Set, Υπογλώσσιο)

Allerslit Forte (Υπογλώσσιο)

 1. ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (αντιαλλεργικά εμβόλια απευαισθητοποίησης του Οίκου LETI Ισπανίας) (Τηλ.: 2106615219, Φαξ: 2106615218)
 • DEPIGOID, ενέσιμο αλλεργοειδές νέας γενιάς για γύρεις και ακάρεα
 • VENOMVAC, για απευαισθητοποίηση σε υμενόπτερα και συγκεκριμένα για μέλισσα (honey bee), σφήκα (common wasp) και polistes spp (paper wasp)
 • TOL forte, για υπογλώσσια ανοσοθεραπεία σε γύρεις, ακάρεα καθώς και σε μύκητες και επιθήλια ζώων.
 1. VirtusPharma14-20 Vas.Alexandrou Str | Peristeri GR-12134 Athens, Greece Tel:+30 2105787113-4 | Fax: +30 2105787148
 • Tyrosin TU t.o.p. inj
 • Venom ATL
 • Pollinex quatro
 • Oralvac compact
 1. Arma Pharma τα προϊόντα της εταιρείας Inmunotek (Ισπανία) τηλ. 210 2526910  Φαξ 210 2526933:

– Alutek

– Alxoid

– Clustex Max

– Oraltek

 1. Pharmagel το παρακάτω προϊόν της εταιρείας BIAL ARISTEGUI (ITALIA), τηλ. 2741026631, 6944280764, 6944628060, φαξ 2741074250, mail: pharmage@otenet.gr   , www.pharmagel.gr :

-Allergovac Sublinguale

 1. SPELL IT E.E. (εμβόλια του οίκου ASAC Pharma, Ισπανίας):  τηλ. 210 2525553 – fax 210 2838585

– APITHER DEPOT

– APITHER POLYMERIZED