Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020 Αριθμ. Πρωτ. 5387 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Συνάδελφοι, Με βάσει το σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19

 

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 5387

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Συνάδελφοι,

Με βάσει το σχεδιασμό της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός έναντι της Covid-19 συνεχίζεται με το υγειονομικό προσωπικό των Δημόσιων Δομών Υγείας της χώρας. Όταν αυτός ολοκληρωθεί, σειρά θα έχουν οι επιστήμονες υγειονομικοί των Ιδιωτικών Δομών Υγείας.

Σας καλούμε να ενημερώσετε τα μέλη των Συλλόγων σας για την αναγκαιότητα της Δήλωσης Πρόθεσης Εμβολιασμού, προκειμένου να καταρτίσετε πίνακες με τα απαραίτητα στοιχεία. Οι πίνακες θα είναι στη διάθεση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου όταν αυτά τα στοιχεία ζητηθούν προκειμένου να καταγραφούν οι απαραίτητες δόσεις και να προχωρήσει η εμβολιαστική διαδικασία.

Συνημμένη θα δείτε τη φόρμα Δήλωσης Πρόθεσης Εμβολιασμού, η οποία αφού εκτυπωθεί και συμπληρωθεί από τα μέλη σας πρέπει να επιστραφεί στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11/01/2021. Το αρχείο που θα συντάξετε βάσει των δηλώσεων αυτών θα είναι σε μορφή excel (κατά το υπόδειγμα) και θα πρέπει να το αποστείλετε στον ΠΦΣ στο email info@pfs.gr έως την Παρασκευή 15/01/2021.

Η αποστολή των στοιχείων στον ΠΦΣ πρέπει να γίνει σε κλειδωμένο αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 

Κατεβάστε τη δήλωση ΕΔΩ