Το τελευταίο διάστημα, η δυσκολία κάποιων φαρμακείων να σταθούν στο ύψος της έγκαιρης εξόφλησης των υποχρεώσεών τους προς τους προμηθευτές τους, έχει σαν αποτέλεσμα την έκδοση διαταγών πληρωμής ή κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, δηλαδή ολική παρακράτηση των μηνιαίων πληρωμών του ΕΟΠΥΥ από τον προμηθευτή που έχει κάνει την κατάσχεση.... διαβαστε περισσοτερα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων) Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μάριου Σαλμά διατυπώνονται οι νέες διατάξεις για τιμολόγηση φαρμάκων . Σας ενημερώνουμε συνοπτικά  για τα κύρια σημεία που μας ενδιαφέρουν . ΑΡΘΡΟ 3 Εκπτώσεις – Πιστώσεις 1…………………….…………………………………………………………………………………………………….. 2.   Οι παρασκευαστές , συσκευαστές  και... διαβαστε περισσοτερα
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα  17/1/2013 Αρ. πρωτ.4686  Άμεση Εφαρμογή του αρθρ.4 παρ. 3 της Υ.Α.ΓΥ 24α/22.2.2012, ΦΕΚ 545Β’ 1.3.2012. «Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που προορίζονται για  Εξαγωγή/Ενδοκοινοτική Διακίνηση»            Έχοντες υπόψη : Ν. 1316/1983 Άρθρο 3 παρ. 9, περίπτωση δ’ «κάθε βιομηχανική και εμπορική... διαβαστε περισσοτερα
Απόφαση ΣτΕ υπέρ ΦΣΚ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  Σας ανακοινώνουμε την πρόσφατη απόφαση 1785/2012 του ΣτΕ, το οποίο δέχθηκε ως ορθή την προσφυγή του Συλλόγου μας και ακυρώνει την 23048/9-4-2010 απόφαση της Αντιπροέδρου του ΕΟΦ  για την ακύρωση επιβολής προστίμου σε φαρμακοποιό μέλος μας,  ο οποίος παραβίασε τη φαρμακευτική νομοθεσία. Το δικαστήριο δέχθηκε... διαβαστε περισσοτερα

Rebate. 8-12-2012

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 8 Δεκεμβρίου 2012 0

ΠΡΟΣ: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας Επειδή συνεχίζει να υπάρχει σύγχυση ως προς τα rebate που ισχύουν και την αναδρομικότητα αυτών, σας ενημερώνουμε ότι οι ισχύουσες λίστες  είναι οι εξής: Η βασική Λίστα (αρχικό) rebate για τον ΕΟΠΥΥ του Ν. 3918/11 που έλαβε την τελική της μορφή με την ψήφιση... διαβαστε περισσοτερα