ΠΦΣ: Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023
  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 5279 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, ➢ Έκδοση ενός Πιστωτικού τιμολογίου παρακρατήσεων έτους 2023 που θα συμπεριληφθεί στη ΣΣΥ μηνός Δεκεμβρίου Όπως κάθε χρόνο το πιστωτικό τιμολόγιο παρακρατήσεων έτους 2023 θα υποβληθεί στο φάκελο συνοδευτικών εγγράφων μηνός Δεκεμβρίου αφού... διαβαστε περισσοτερα
Νέες παρατάσεις των έκτακτων μέτρων λόγω πανδημίας που αφορούν τα φαρμακεία
  Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 5268 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Ψηφίστηκε και αναμένεται να πάρει ΦΕΚ το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις»,... διαβαστε περισσοτερα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ
  Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 4975   Τα φαρμακεία που ΔΕΝ χρησιμοποιούν πρόγραμμα φαρμακείου αλλά εκτελούν τις συνταγές απευθείας στην ΗΔΙΚΑ, κατά την υποβολή των εντύπων διενέργειας στην πύλη της ΚΜΕΣ θα πρέπει να προσθέτουν το ψηφίο μηδέν ( 0 ) στο τέλος κάθε 13ψηφιου αριθμού του... διαβαστε περισσοτερα
Ηλεκτρονική η επισύναψη της κάρτας Ε.Κ.Α.Α στις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών από το νέο έτος
  Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 4562 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Ηλεκτρονική η επισύναψη της κάρτας Ε.Κ.Α.Α στις συνταγές Ευρωπαίων πολιτών από το νέο έτος» Σύμφωνα με την αναρτητέα στο διαδίκτυο εγκύκλιο ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/07/οικ.24078/19.9.23 που αφορά στην επικαιροποίηση του οδηγού τακτικού ελέγχου συνταγών φαρμάκων,... διαβαστε περισσοτερα
Επίλυση του προβλήματος για την επιβολή αναγωγής στις περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης της συνταγής από την έναρξη του τακτικού ελέγχου
  Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 4010 Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την εφαρμογή του τακτικού ελέγχου τον Ιούνιο του 2022, υπήρχαν υποβολές σε εκκρεμότητα εκκαθάρισης με περιπτώσεις απώλειας φύλλου εκτέλεσης συνταγών που οδηγούσε αναγκαστικά σε περικοπή με αναγωγή. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ,που... διαβαστε περισσοτερα
Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022
  Αθήνα,  18 Αυγούστου 2023 Αρ.Πρωτ. 3538   Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022»   Στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα στην Ηλεκτρονική Ενημέρωση Συναλλασσόμενων με τον Οργανισμό, πιθανών να υπάρχουν... διαβαστε περισσοτερα