Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 2449 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΔΙΚΑ ενεργοποίησε τη δυνατότητα... Aκύρωση συγκεκριμένης μερικής εκτέλεσης ηλεκτρονικής συνταγής

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 2449

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΗΔΙΚΑ ενεργοποίησε τη δυνατότητα για ακύρωση συγκεκριμένης μερικής εκτέλεσης μίας συνταγής χωρίς αυτή η ενέργεια να συμπαρασύρει σε ακύρωση προηγούμενες τυχόν μερικές εκτελέσεις  ή την αρχική συνταγή, όπως γίνονταν μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η δυνατότητα της συγκεκριμένης ενέργειας μπορεί να εφαρμοστεί στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ (www.e-prescription.gr) σε συνταγές οι οποίες έχουν εκτελεστεί από τις 9 Ιουνίου και μετά και όχι σε προγενέστερες.

Θα ακολουθήσει χρονικά η αντίστοιχη προσαρμογή των προγραμμάτων λογισμικού των φαρμακείων, για απευθείας ακύρωση συγκεκριμένης μερικής εκτέλεσης μίας ηλεκτρονικής συνταγής μέσω API, δηλαδή μέσα από τα προγράμματα που εκτελούμε τις υπόλοιπες συνταγές.

Η εφαρμογή αυτή αποτελεί μία από τις προαπαιτούμενες ενέργειες τις οποίες υπέβαλλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για την ομαλή μετάβαση στην εκκαθάριση των συνταγών  με τις διαδικασίες του Τακτικού ελέγχου φαρμάκων.

Σας αποστέλλουμε την σχετική ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ για «Δυνατότητα ακύρωσης μερικής εκτέλεσης».

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας