Δίνονται από Ιδιωτικά Φαρμακεία χωρίς στερείται!!! Δείτε και τις γενικές οδηγίες με * όσα θέλουν έγκριση επιτροπής CELLCEPT CERTICAN * FORSTEO GENEFADRONE LYSODREN MITOXAN MYCOFEN MYCOFENOLATE MYCOPHENOLATE MYFENAX MYFETIL MYFORTIC NOVANTRONE * PREOTACT PULMOZYME RAPAMUNE RENVELA SEBIVO XAGRID   Εγκύκλιος διαβαστε περισσοτερα

Νέες λίστες ΦΥΚ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 22 Φεβρουαρίου 2013 0

  Νέος Κατάλογος με τα Νοσοκομειακά και άλλα ΦΥΚ ανακοινώθηκε από τον ΕΟΠΥΥ. Οι κατάλογοί μας έχουν ήδη ενημερωθεί ώστε με οποιαδήποτε αναζήτηση Φαρμάκου να βγάζει το άρθρο που υποδεικνύει (αν είναι ΦΥΚ) πώς να κινηθείτε!! Δείτε ποια ΦΥΚ: δίνονται από Νοσοκομείο (άρα από μας με στερείται από Νοσοκομείο)... διαβαστε περισσοτερα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων) Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Μάριου Σαλμά διατυπώνονται οι νέες διατάξεις για τιμολόγηση φαρμάκων . Σας ενημερώνουμε συνοπτικά  για τα κύρια σημεία που μας ενδιαφέρουν . ΑΡΘΡΟ 3 Εκπτώσεις – Πιστώσεις 1…………………….…………………………………………………………………………………………………….. 2.   Οι παρασκευαστές , συσκευαστές  και... διαβαστε περισσοτερα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αθήνα,  21 / 05 / 2012 Αρ. Πρωτ.: οικ. 52269 Οδηγίες Εφαρμογής της Εγκυκλίου της 27-04-12 για Φάρμακα Υψηλού Κόστους.         Εν’ όψη της επικείμενης γνωμοδότησης του Ελεγκτικού  Συνεδρίου  κρίνεται  σκόπιμο  τα φάρμακα υψηλού κόστους, τόσο  της βραχείας... διαβαστε περισσοτερα
  Εγκύκλιοι-Οδηγίες   Νοσοκομειακά Φάρμακα Υψηλού Κόστους: * δεν χορηγούνται παρά μόνο με στερείται * δείτε τις οδηγίες εφαρμογής και ιδιαίτερα τις ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ !!! * όπου Ν  χορηγείται αποκλειστικά από Νοσοκομεία. * όπου Ε πλέον δεν τα χορηγούμε εμείς παρά μόνο τα ολοήμερα Φαρμακεία του... διαβαστε περισσοτερα
1) Οι Ηλεκτρονικές συνταγές που περιέχουν ΦΥΚ  και δεν εκτελούνται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ,  όπως και με τις χειρόγραφες τέτοιου τύπου συνταγές με ΦΥΚ, απαιτείται η αναγραφή της ένδειξης “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ”. Επειδή τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν την ένδειξη “ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ” ηλεκτρονικά αλλά μόνο χειρόγραφα, οι ηλεκτρονικές αυτού του τύπου συνταγές... διαβαστε περισσοτερα