Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2023 Αρ. Πρωτ. 5292 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 94083/30-9-22 του Υπ. Ανάπτυξης... «Ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ» μετά από αυτόματη εγγραφή στο μητρώο, των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων

 

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 5292

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 94083/30-9-22 του Υπ. Ανάπτυξης την οποία σας κοινοποιήσαμε, με τίτλο «Εγκύκλιος – Διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)», καθίσταται σαφές ότι:

Τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων δεν δύνανται να είναι μέλη των Εμπορικών Επιμελητηρίων απαλλασσόμενα πάσης υποχρέωσης.
– Οι ατομικές επιχειρήσεις φαρμακείων εντάσσονται στους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η., όπως ήδη υπήρχε η υποχρέωση για τα φαρμακεία τα οποία λειτουργούν με εταιρική μορφή.
Τέλος, επισημαίνεται στην Εγκύκλιο ότι: «η εγγραφή όλων των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων θα λάβει χώρα αυτομάτως μέσω διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε. με το Γ.Ε.Μ.Η.»

Στη «Συγκεντρωτική εικόνα ατομικών ανοικτών οφειλών εκτός ρύθμισης» στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενδέχεται να έχει αναρτηθεί το «Ετήσιο τέλος τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.Μ.Η.»

Παρακαλούμε να ελέγξετε με τη βοήθεια του λογιστή σας τις καρτέλες σας στο myΑΑΔΕ και αν υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή, να προχωρήσετε στην άμεση πληρωμή της ώστε να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στην αυτόματη άντληση φορολογικών ενημεροτήτων από την ΚΜΕΣ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ         ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ