Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2023 Αρ. Πρωτ. 5280 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους... ΠΦΣ: Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024

 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ. 5280

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες για την «Αίτηση / Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024»

Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η,

« Το παρόν μήνυμα σας αφορά ΜΟΝΟ εφόσον επιθυμείτε να μεταβάλετε την ασφαλιστική σας κατηγορία για τους κλάδους Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών για το έτος 2024.

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί από 18/12/2023, για Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες, η ηλεκτρονική υπηρεσία e-ΕΦΚΑ «Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών» παρέχοντας την δυνατότητα υποβολής αίτησης / δήλωσης μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024.

Η δήλωση επιλογής/μεταβολής της ασφαλιστικής κατηγορίας μπορεί να υποβληθεί έως 31/1/2024.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης / δήλωσης μεταβολής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

Για την ενημέρωσή σας σε θέματα διαχείρισης εισφορών μη μισθωτών (εκκαθάριση εισφορών, βεβαίωση, ρύθμιση, επιστροφή κλπ), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει ενημέρωση με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στην δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Η δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), που επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μηνύματα, πραγματοποιείται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία e-ΕΦΚΑ -> Ατομικά Στοιχεία.»

Δ/νση Μη Μισθωτών ΕΦΚΑ

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ