Αθήνα,30 Μαΐου 2023 Αρ. Πρωτ. 2475   Σχετικά με την εκκαθάριση και αποζημίωση των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη «διαδικασία εγγραφής και... Ενημέρωση των φαρμακοποιών οι οποίοι δεν αποζημιωθήκαν για τον προσωπικό ιατρό για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο λόγω λανθασμένης κατανομής των δικαιωμάτων στην πύλη ΚΜΕΣ

 

Αθήνα,30 Μαΐου 2023

Αρ. Πρωτ. 2475

 

Σχετικά με την εκκαθάριση και αποζημίωση των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη «διαδικασία εγγραφής και ενημέρωσης των πολιτών στον προσωπικό γιατρό μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων», η πληρωμή ολοκληρώθηκε στις 24 Μαΐου με την πληρωμή από τον ΕΟΠΥΥ των δικαιωμάτων των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022, σε όλους τους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς. Εντός των ημερών θα εξοφληθούν τα τιμολόγια που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Εντούτοις, 230 φαρμακεία εξαιρέθηκαν από το αρχείο πληρωμών διότι για τα συγκεκριμένα φαρμακεία, τα δικαιώματα είχαν αναρτηθεί και σε παλιότερες συμβάσεις των φαρμακείων αυτών και όχι στις τρέχουσες.

Με νέο αρχείο το οποίο απέστειλε η ΗΔΙΚΑ στην ΚΜΕΣ μετά από παρεμβάσεις του ΠΦΣ αναρτήθηκαν ήδη στην πύλη, νέα δικαιώματα στους μήνες στους οποίους αναλογούν, οπότε οι φαρμακοποιοί αφού ενημερωθούν από τους συλλόγους τους θα πρέπει :

Να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια για αυτά τα τιμολόγια τα οποία αρχικά είχαν εκδώσει βάσει των λανθασμένων δικαιωμάτων και να επανεκδώσουν νέα χρεωστικά τιμολόγια προς ΕΟΠΥΥ βάσει των νέων δικαιωμάτων τα οποία έχουν αναρτηθεί τώρα για κάθε μήνα ξεχωριστά. (ένα τιμολόγιο για κάθε μήνα)

ή

Εναλλακτικά θα μπορούν να εκδώσουν συμπληρωματικά τιμολόγια για κάθε μήνα ξεχωριστά υπολογίζοντας τις διαφορές οι οποίες προκύπτουν συγκρίνοντας τα νέα και τα παλιά δικαιώματα τα οποία είχαν αναρτηθεί για κάθε μήνα, με την προϋπόθεση ότι τα τιμολόγια τα οποία είχαν αρχικά εκδώσει αφορούσαν την τρέχουσα ενεργή σύμβαση!!

Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση οι φαρμακοποιοί θα πρέπει στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην πύλη ΚΜΕΣ, για κάθε μήνα ξεχωριστά, τον αριθμό, τη σειρά και την αξία των τιμολογίων – πιστωτικών και χρεωστικών – τα οποία πρώτα πρέπει να εκδώσουν. Στη συνέχεια θα πρέπει μέσω των Συλλόγων ή των Διανεμητικών λογαριασμών να αποστείλουν στην ΚΜΕΣ όλα τα τιμολόγια και τη ΣΣΥ που θα εκδώσουν για κάθε μήνα και η υποβολή θα γίνει στις αρχές Ιουνίου, με την τρέχουσα υποβολή του Μαΐου.

Όπως μας ενημέρωσε ο ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα υπάρχει σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων παρακαλούμε όπως οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι να επικοινωνήσουν μέσω email με την ΚΜΕΣ (Kmes@eopyy.gov.gr) η οποία θα επικοινωνήσει μαζί τους προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που πιθανώς να οδηγήσουν σε καθυστέρηση πληρωμής της τρέχουσας υποβολής.

Επισυνάπτεται ο κατάλογος των φαρμακοποιών μελών σας και παρακαλούμε για την
άμεση ενημέρωση τους.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ