Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023 Αριθμ. Πρωτ. 1377 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως γνωρίζετε τα σκευάσματα τα οποία ανήκουν στην... ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΣΥΦΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟ Σ.Η.Σ.-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1377

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε τα σκευάσματα τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ, υπόκεινται σε ανατιμήσεις με ευθύνη των KAK, οι οποίοι διαμορφώνουν τις χονδρικές τιμές πώλησης αυτών. Ακολούθως, οι τιμές λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ διαμορφώνονται αναλόγως, όταν αυτά διατίθενται ελεύθερα από τα φαρμακεία.

Παρατηρήθηκε ωστόσο το φαινόμενο οι τιμές συγκεκριμένων σκευασμάτων εξ’ αυτών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ – για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες συνταγογραφούνται για εγκεκριμένες ενδείξεις – να παραμένουν αμετάβλητες το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά την αύξηση των χονδρικών τους τιμών, όπως αυτές προκύπτουν από τα Δελτία Τιμών ΜΗΣΥΦΑ του Υπουργείου.

Με την επιστολή μας προς το Υπουργείο Υγείας την οποία επισυνάπτουμε, ζητήσαμε την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Μέχρι να επιλυθεί το πρόβλημα έτσι όπως σας το αναφέραμε στην επιστολή μας, οποιαδήποτε ηλεκτρονική συνταγή με ΜΗΣΥΦΑ θεωρείται προβληματική και μη νόμιμη ως προς την εκτέλεσή της και ο ασθενής θα καταβάλλει εξ ολοκλήρου την αξία του σκευάσματος ΜΗΣΥΦΑ, που θα αναγράφεται στη σχετική ηλεκτρονική συνταγή. Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε εξέλιξη, σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ακολουθεί η επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας:

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 1297

Προς : Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης

Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπ. Υγείας , Υπόψιν κ. Νικόλαου Καραπάνου

Όπως γνωρίζετε τα σκευάσματα «Superamin amp 2mg/ml» και «Duphalac syrop» κ.α. ανήκουν στην κατηγορία των ΜΗΣΥΦΑ και υπόκεινται σε ελεύθερη διατίμηση από τους ΚΑΚ, με αποτέλεσμα πολύ πρόσφατα να έχουν λάβει νέα Χονδρική τιμή.

Η νέα αυτή χονδρική τιμή διαμορφώνει αντίστοιχα νέα λιανική τιμή διάθεσης των φαρμάκων αυτών, όταν πωλούνται ελεύθερα από τα φαρμακεία (OTC).

Για τις περιπτώσεις όμως κατά τις οποίες τα σκευάσματα αυτά χορηγούνται με ηλεκτρονική συνταγή, σε εγκεκριμένες ενδείξεις συνταγογράφησης, διαπιστώνεται ότι η τιμή πώλησης που εμφανίζεται στο ΣΗΣ, είναι πολύ μικρότερη από αυτή που προβλέπει η σχετική νομοθεσία βάσει του νόμιμου ποσοστού κέρδους του φαρμακείου.

Καθίσταται αυτονόητο, ότι τα φαρμακεία αδυνατούν πλέον να διαθέτουν τα ανωτέρω σκευάσματα μέχρις ότου επιλύστε το ανωτέρω πρόβλημα, αναπροσαρμόζοντας τις τιμές πώλησης και τις τιμές αναφοράς των εν λόγω σκευασμάτων.

Επίσης, σύμφωνα με το Nόμο 5007 ΦΕΚ Α’ 241/23.12.2022 «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» και το άρθρο 81 «Αποζημίωση ναρκωτικών φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου που πωλούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία»:

«Τα ναρκωτικά φάρμακα του κρατικού μονοπωλίου, μορφίνη και πεθιδίνη, όταν συνταγογραφούνται για εξωνοσοκομειακή χρήση και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς χωρίς συμμετοχή του ασθενούς. Τα φάρμακα του πρώτου εδαφίου δύνανται να χορηγούνται επίσης από τα νοσοκομειακά φαρμακεία και σε εξωτερικούς ασθενείς αποζημιούμενα από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.»

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να προσαρμόσετε το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (ΣΗΣ), ώστε τα εν λόγω σκευάσματα τα οποία δεν συνοδεύονται από ταινία γνησιότητας, να χορηγούνται με το μηδενικό ποσοστό συμμετοχής για τον ασφαλισμένο και οι συνταγές τους να συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις των ασφαλιστικών ταμείων.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε επίσης, ότι η φύσιγγα πεθιδίνης 0,100γρ. τιμολογείται από τα Κέντρα Διαχείρισης Ναρκωτικών με 0,90 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), όσο ακριβώς είναι και η τιμή αποζημίωσης της μίας αμπούλας «PETIDINA CLORIDRATO/MOLTENI INJ. SOL.100MG» στο Σ.Η.Σ. κατά την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συνταγής, δηλαδή χωρίς κανένα απολύτως κέρδος για το φαρμακείο. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, ώστε να διορθωθεί άμεσα η τιμή των σκευασμάτων πεθιδίνης και μορφίνης, στο ΣΗΣ.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠ[ΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ