Ο Γραμματέας του ΦΣ Κορινθίας Δ. Τσιριμπής στο ΙΟΝΙΑΝ TV για τις ελλείψεις φαρμάκων