Κόρινθος, 9/2/2023 Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Καλούνται τα μέλη του Φ. Σ.... ΦΣΚ: Πρόσκληση για Τακτική ΓΣ

 

Κόρινθος, 9/2/2023

Αριθμ. Πρωτ.: 13

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του Φ. Σ. Κορινθίας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20-2-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέματα:

1) Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022.
2) Καθορισμός εισφοράς στον ΦΣΚ για το έτος 2024
3) Ενημέρωση για τρέχοντα κλαδικά ζητήματα – συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την

Τετάρτη 22-2-2023 και ώρα 15:00 π.μ.

στα γραφεία του Φ.Σ.Κορινθίας επί της οδού Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο.

Με το πέρας της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από την υπηρεσία αιμοδοσίας του ΓΝ Κορίνθου με τη συνεργασία του ΕΕΣ Π.Τ. Κορίνθου και την υποστήριξη των τριών Υγειονομικών Συλλόγων του Νομού (από 16:00 μ.μ. έως 19:00 μ.μ.)

Για το Δ. Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ        ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Κόρινθος, 9/2/2023

Προς: Τα Μέλη του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20/2/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ. μ. στα γραφεία του Φ. Σ. Κορινθίας, οδός Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο, με θέματα:

α) Έγκριση Απολογισμού Διανεμητικού Λογαριασμού Μελών Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας Οικ. Έτους 2022.
β) Εκλογή τριών (3) μελών του ΔΙ.ΛΟ.ΦΑ.ΚΟ. για το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την

Τετάρτη 22-2-2023 στα γραφεία του Συλλόγου,

επί της οδού Αδειμάντου 63 στην Κόρινθο και ώρα 14:30 μ. μ.

Για τον ΔΙ. ΛΟ. ΦΑ. ΚΟ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΛΟΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ