Αθήνα, 09.01.2023 Αρ. Πρωτ.109 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Αγαπητοί Συνάδελφοι, Στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την επιλογή ασφαλιστικής... ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

 

Αθήνα, 09.01.2023

Αρ. Πρωτ.109

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το νέο έτος.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ μπορεί να γίνει ελεύθερη επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξης για το έτος 2023. Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίηση με τους κωδικούς του Taxis και του ΑΜΚΑ και η προθεσμία για υποβολή της αίτησης είναι έως και την Τρίτη 31/1/2023. (Μπορείτε και να τροποποιήσετε την αρχική σας επιλογή, έως τότε)

Τα βήματα τα οποία ακολουθούμε για την αίτηση επιλογής είναι:

https://www.efka.gov.gr/ > Ελ. Επαγγελματίες > Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1η/1ου > Επιλογή «Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας- αυτοαπασχολούμενος» κλπ.

ή εναλλακτικά,

https://www.idika.org.gr/EfkaServices/ > ΕΙΣΟΔΟΣ > Ηλ. Υπηρεσίες > Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης > Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας > Αίτηση-Δήλωση Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας

➢ Με το νέο ασφαλιστικό, οι εισφορές για την Κύρια Ασφάλιση έχουν αποσυνδεθεί από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών.

➢ Οι νέοι ασφαλισμένοι (έως πέντε έτη ασφάλισης), μπορούν να επιλέξουν την ειδική κατηγορία μειωμένων εισφορών.

Για τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών.

➢ Η επιλογή που θα γίνει θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την αρχική επιλογή σας, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής που είναι η 31η/01/2023.

➢ Για τους ασφαλισμένους που δεν θα υποβάλλουν τελικά αίτηση επιλογής κατά την τρέχουσα περίοδο υποβολής, θα παραμείνει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

➢ Όσοι δεν είχαν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία ποτέ μέχρι τώρα , από την έναρξη του νέου τρόπου δήλωσης (δηλ. από 01/01/2020 και μετά), εντάχθηκαν αυτόματα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία με τις χαμηλότερες εισφορές.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ e-ΕΦΚΑ

Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το νέο ασφαλιστικό έτος (2023) 

Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023).

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2023.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν, για το έτος 2023, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ