Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022 ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ. Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά τη χθεσινή... ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου μετά τη χθεσινή συνεδρίασή του, έχει ως εξής:

Πρόεδρος                     Απόστολος Βαλτάς
Α’ Αντιπρόεδρος         Σεραφείμ Ζήκας
Β ́ Αντιπρόεδρος       Νικόλαος Φουτούλης
Γ ́ Αντιπρόεδρος       Στέλιος Καλογερόπουλος
Γεν. Γραμματέας        Εμμ. Κατσαράκης
Ταμίας                           Τάκης Φράγκος
Αναπλ. Γραμματέας  Αθαν. Κουτσούκης

Μέλη: Αλεξ. Τσαπέκος, Ευγενία Μαυρίδου, Αθαν. Παπαθανάσης, Κων/νος Κούβαρης, Ανδρέας Σοφιανόπουλος, Ιωάννης Τσικανδιλάκης, Χαρ. Σαρδέλης και Ιωάννης Καβαλάρης.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ   ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ