Αθήνα, 18 Απριλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 1532 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας Θέμα: «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ (ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021»... ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ (ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021

 

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 1532

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ (ΚΑΙ ΕΤΕΑΕΠ) ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021»

Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2021 είναι ήδη διαθέσιμες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο του Οργανισμού. Οι βεβαιώσεις ΕΦΚΑ περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες καταβολές των φαρμακοποιών για το 2021, έτος στο οποίο η εισφορά και για το ΕΤΕΑΕΠ γίνονταν με το ενιαίο μηνιαίο ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ, στην ανάλυση του οποίου εμπεριέχονται.

➢ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ:

https://www.idika.org.gr/EfkaServices/ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤAXISNET με εισαγωγή κωδικών TAXISNET > Σύνδεση Εισαγωγή ΑΜΚΑ > ΕΙΣΟΔΟΣ Ηλ. Υπηρεσίες > Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης > Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ > Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση > Οικονομικό έτος 2021 > εκτύπωση

Υπενθυμίζεται ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (Ν.Π.Δ.Δ.) «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» ξεκίνησε την λειτουργία του την 1η Ιανουαρίου 2017 (Ν.4387/2016) με την μετονομασία του από Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και την ένταξη σε αυτό των Ταμείων Πρόνοιας, όπως και του Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του ΕΤΑΑ.

Πριν το 2017 οι εισφορές για το «εφάπαξ» ήταν ενσωματωμένες στις συνολικές καταβολές για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ οι οποίες παρακρατούνταν από τον ΕΟΠΥΥ κατά την πληρωμή των λογαριασμών των φαρμακείων κάθε μήνα.

Στο πλαίσιο απλούστευσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών για τους ασφαλισμένους από 1ης/7/2020 οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών εκδίδονται σε κοινό ειδοποιητήριο με τις εισφορές κύριας ασφάλισης και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται επίσης, ότι για τα ειδοποιητήρια που αφορούν στην πληρωμή εισφορών έως τις 30/6/2020, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο του τ.ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr).

Από τη Διοίκηση του ταμείου έχουν ανακοινωθεί δύο τηλέφωνα επικοινωνίας με το ΕΤΕΑΕΠ, τα οποία λειτουργούν για τους φαρμακοποιούς κάθε Παρασκευή 11π.μ. με 2μ.μ. Αυτά είναι: 210-3270407 και 210-3270404.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ     ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ