Αναλυτικά η συμμετοχή των Φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών και τον προγραμματισμό νέων και αναμνηστικών δόσεων  Οι φαρμακοποιοί συνέβαλαν στον προγραμματισμό και... Απ. Βαλτάς: Οι δράσεις κατά της πανδημίας μέσα από τον προγραμματισμό των ραντεβού εμβολιασμού από τους φαρμακοποιούς

 

Αναλυτικά η συμμετοχή των Φαρμακοποιών στη διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών και τον προγραμματισμό νέων και αναμνηστικών δόσεων

 Οι φαρμακοποιοί συνέβαλαν στον προγραμματισμό και την καθοδήγηση των πολιτών σε μία πρωτόγνωρη διαδικασία μαζικού εμβολιασμού έναντι ενός επικίνδυνου και εξαιρετικά μεταδοτικού ιού, μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες  πανδημίας, έχοντας αναλάβει παράλληλα εκτός των παραδοσιακών τους υποχρεώσεων, πολλαπλούς ρόλους μέσα στην ΠΦΥ.

Κλήθηκαν να ενημερωθούν και να καταρτιστούν, προκειμένου να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων στα πλαίσια του προγραμματισμού του εμβολιασμού των πολιτών, που εξελίχθηκε πολύ περισσότερο από μια τυπική διαδικασία καταχώρησης ενός ραντεβού!

Οι συνεχείς ερωτήσεις των πολιτών κάλυπταν όλο το φάσμα της έναρξης διάθεσης και διανομής του εμβολίου και αφορούσαν:

-την προτεραιοποίηση για τις διάφορες ηλικιακές ομάδες και τις χρόνιες παθήσεις, βάσει των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού,

-το διαθέσιμο τύπο εμβολίου σε ηλικιακή ομάδα και πάθηση, ανά εμβολιαστικό κέντρο,

-τη διαθέσιμη μέρα και ώρα ανά εμβολιαστικό κέντρο της ίδιας η άλλης περιοχής, κάνοντας συχνά αλλαγές στις επιλογές

-την καθοδήγηση στη διαδικασία επιβεβαίωσης του ραντεβού σε όσους αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην προ-κράτηση, που είχε δημιουργήσει η εφαρμογή για αυτούς που είχαν γραφτεί στην άυλη συνταγογράφηση,

-την καθοδήγηση στη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση μη επιλεξιμότητας ατόμου ενώ ανήκει σε πληθυσμιακή ομάδα η οποία εμβολιάζεται.

Ταυτόχρονα οι φαρμακοποιοί δέχθηκαν ουσιώδεις ερωτήσεις για τα ίδια τα εμβόλια:

-για τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου εμβολίου, ακόμη και του τρόπου παρασκευής και της προέλευσης του,

-για τις διαφορές των εμβολίων με έμφαση στη συχνότητα επανάληψης της 2ης δόσης, στην κάλυψη την οποία παρέχουν και την αποτελεσματικότητα τους,

-για τις δομές και τη διαδικασία με την οποία θα απευθύνονται για τον εμβολιασμό κατ’ οίκον,

-για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν,

-για την απαλλαγή από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για εκείνες τις περιπτώσεις που περιγράφονται από το νόμο,

-για τον εμβολιασμό ανηλίκων (5-17 ετών χωρίς αναμνηστική δόση), και τους τύπους εμβολίων, πιθανές αλλεργίες κλπ.

-για οτιδήποτε ακούστηκε, αναρτήθηκε, γράφτηκε σχετικά με την επικινδυνότητα των εμβολίων και την ανασφάλεια η οποία καλλιεργήθηκε από διάφορα μέσα.

Απάντησαν σε ερωτήματα σχετικά με τις βεβαιώσεις εμβολιασμού και τα ευρωπαϊκά πιστοποιητικά εμβολιασμού:

-για τη διαδικασία έκδοσης και διάρκειας της ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού και την εφαρμογή που έβρισκε βάσει των εκάστοτε ΚΥΑ «για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού».

Οι φαρμακοποιοί συνεχίζουν να δέχονται ερωτήσεις σχετικά με τις αναμνηστικές δόσεις του εμβολιασμού:

-για την προτεραιοποίηση της αναμνηστικής δόσης και τις ηλικιακές και χρόνιες παθήσεις τις οποίες αφορά,

-για τις περιπτώσεις εμβολιασμού αναμνηστικής δόσης σε σχέση με τη νόσηση του ατόμου,

-για τη διενέργεια αυτής, όπως και όλων των δόσεων εμβολίου για την COVID-19, σε σχέση με το αντιγριπικό εμβόλιο, το εμβόλιο του πνευμονοκόκκου, του υιού του έρπητα ζωστήρα,

-για την επιλεκτική έως τώρα ένδειξη χορήγησης 4ης δόσης σε ειδικές κατηγορίες ασθενών και ευάλωτες ομάδες,

Κυρίως όμως έδωσαν το βάρος στην υποστήριξη της αδιαπραγμάτευτης θέσης γιατί πρέπει να κάνουμε το εμβόλιο, προκειμένου να προστατέψουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειες μας και την κοινωνία, για να επιστρέψουμε στην κανονικότητα,  αποτρέποντας τις άμεσες συνέπειες της πανδημίας όπως την απώλεια πολλών ανθρώπινων ζωών ακόμη και υγιών ατόμων, τη  δοκιμασία στην οποία υποβάλλονται διαρκώς τα συστήματα υγείας, τη δημιουργία μακροχρόνιων ή μόνιμων βλαβών στη υγεία του πληθυσμού, την πρόκληση ανεπανόρθωτων οικονομικών επιπτώσεων σε όλο τον κόσμο, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα όλων μας.

Ο ΠΦΣ με συνεχείς παρεμβάσεις και ενέργειες και κυρίως τη στάση του σε οτιδήποτε ζητήθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, κατάφερε να πειστούν τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όσο και οι επιτροπές των εμπειρογνωμόνων, ότι οι φαρμακοποιοί με την επιστημονική κατάρτιση, την άριστη επικοινωνία και τη στενή καθημερινή σχέση με τους ασθενείς, θα ήταν απαραίτητοι στην εκστρατεία ενημέρωσης και πειθούς για τον εμβολιασμό Covid-19 και για αυτό το λόγο τους εμπιστεύθηκαν .

Ο ΠΦΣ επιτήρησε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από το σχεδιασμό της πλατφόρμας, τις οδηγίες καταχώρησης από τα φαρμακεία, τις οδηγίες για την έκδοση των πιστοποιητικών από τους πολίτες, διαφήμισε και προώθησε τον εμβολιασμό κατά τρόπο επίμονο και ουσιαστικό, αναδεικνύοντας το φαρμακείο ως την κύρια πύλη εισόδου για την επιβεβαίωση των ραντεβού εμβολιασμού Covid-19, στηρίζοντας έμπρακτα το σχέδιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης.

Με την επιστημονική του ομάδα, έχει επεξεργαστεί και υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση για τη συμμετοχή των φαρμακοποιών της κοινότητας στη διενέργεια των εμβολιασμών COVID-19, όποτε αυτό ζητηθεί από την πολιτεία.

Οι Φαρμακοποιοί ανέλαβαν αυτό το έργο του προγραμματισμού των ραντεβού των πολιτών και η Πολιτεία κατανόησε εγκαίρως ότι ήταν οι μόνοι που θα μπορούσαν να το ολοκληρώσουν, παράλληλα με μια σειρά άλλων δράσεων όπως περιγράφονται παραπάνω, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας σε όλα τα στάδια της εξέλιξης της.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ