Αθήνα,  7 Απριλίου 2022 Αριθμ. Πρωτ. 1393 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας   Θέμα: «Επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης των 10€ & 3... Επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης των 10& 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού για τα φαρμακεία που έχει λήξει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

 

Αθήνα,  7 Απριλίου 2022

Αριθμ. Πρωτ. 1393

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 

Θέμα: «Επίλυση του προβλήματος αποζημίωσης των 10€ & 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση εμβολιασμού για τα φαρμακεία των οποίων έχει λήξει η σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ»

 

Επιλύθηκε το πρόβλημα της διαδικασίας αποζημίωσης για τα φαρμακεία των οποίων έχει λήξει η σύμβαση με τον Οργανισμό, είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω αλλαγής εταιρικής μορφής, σχετικά με τις διαφορές οι οποίες προέκυψαν από τον  επαναϋπολογισμό στον οποίο προέβη η ΚΜΕΣ, σύμφωνα με τις εκδοθείσες ΚΥΑ για την επιβεβαίωση των διενεργηθέντων εμβολιασμών της πρώτης δόσης από 31/7/21 έως 27/2/22 και των διενεργηθέντων αναμνηστικών δόσεων από 14/9/21 έως και 27/2/22 σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 1300/2-4-22 έγγραφο, το οποίο σας έχουμε αποστείλει.

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν με ημερομηνία όχι μεγαλύτερη της ημερομηνίας διακοπής της σύμβασης.  Στο προσωπικό λογαριασμό στον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ, στον οποίο υπάρχει πρόσβαση παρόλο που έχει διακοπεί η σύμβαση, υπάρχουν τα ποσά βάσει των οποίων θα εκδοθούν τα τιμολόγια.

Τα τιμολόγια θα αποσταλούν στους τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους μέχρι τις 15 Απριλίου 2022.

Κατόπιν, οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι θα πρέπει να αποστείλουν το σύνολο των τιμολογίων αυτών άμεσα προς τον ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ , υπόψιν κ. Κελαϊδή και κας Σπυριδάκου.

Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

 

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας