Αθήνα 2.04.2022 Αρ. Πρωτ. 1300   Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ... Υποβολή συνταγών Μαρτίου με έκδοση τιμολογίων για την αποζημίωση των 10€ & 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση

 

Αθήνα 2.04.2022

Αρ. Πρωτ. 1300

 

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΜΒΟΛΙAΣΜΟΥ COVID-19, (με 10 ευρώ για την πρώτη δόση και 3 ευρώ για την αναμνηστική)»

Σας ενημερώνουμε ότι η πύλη της ΚΜΕΣ θα ανοίξει σήμερα μέχρι αργά το απόγευμα, για την υποβολή των συνταγών μηνός Μαρτίου, προκειμένου να συμπεριληφθεί και η υποβολή τιμολογίων των ραντεβού εμβολιασμού για την περίοδο από 31/07/21 έως και την 27η/03/2022 βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία από το emvolio.gr για τους διενεργηθέντες εμβολιασμούς πρώτης και αναμνηστικής δόσης τα οποία έγιναν διαθέσιμα από το τμήμα επεξεργασίας και ελέγχου.

Ήδη με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης των σχετικών ΚΥΑ χθες,  γίνεται εφικτή η έκδοση των σχετικών τιμολογίων για την αποζημίωση των 10€ και 3 € για την πρώτη και την αναμνηστική δόση αντίστοιχα αφού η πληρωμή εξακολουθούσε όλους αυτούς τους μήνες να γίνεται με τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού, δηλ. με το ποσό του ενός ευρώ ανά επιβεβαίωση ημερομηνίας εμβολιασμού.

 • Με το νέο τρόπο προσδιορισμού η ΚΜΕΣ προχωρά σε επαναϋπολογισμό βάσει του αριθμού των «διενεργηθέντων εμβολιασμών» που αφορούν αποκλειστικά την πρώτη και την αναμνηστική δόση, αφαιρώντας βέβαια τα ποσά τα οποία έχουν ήδη εκκαθαριστεί (αυτά τα οποία ήδη αιτηθήκαμε με τα τιμολόγια αυτών των μηνών) που αφορούσαν το σύνολο των επιβεβαιώσεων όλων των ραντεβού τα οποία κάθε φαρμακείο καταχώρησε στην πλατφόρμα εμβολιασμών, κατά τις 31/7 και μετά.
 • Με την νέα εκκαθάριση και τον συμψηφισμό του ΕΟΠΥΥ, τα ποσά που θα καταβληθούν ανά φαρμακείο είναι μεγαλύτερα έως και πολλαπλάσια αυτών που του έχει λάβει ήδη, βάσει των τιμολογίων που έχει υποβάλλει με τον αρχικό τρόπο υπολογισμού.
 • Η καταχώρηση στα «Δικαιώματα αποζημίωσης για ραντεβού εμβολιασμών COVID-19» κάθε φαρμακείου, θα γίνεται με βάση την ημερομηνία εμβολιασμού του φυσικού προσώπου και όχι της ημερομηνίας προγραμματισμού του ραντεβού στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός.

 

Συνοψίζοντας σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε πράξη ότι:

 • από 1/1/21 αμειβόμαστε ανά επιβεβαίωση ημερομηνίας για τα ραντεβού εμβολιασμού και τις ενδεχόμενες αλλαγές αυτού μέχρι 2 τον αριθμό. (ανεξάρτητα αν διενεργήθηκαν ή όχι)
 • από 31/7/21 αμειβόμαστε με 10 ευρώ ανά διενεργούμενη πρώτη δόση φυσικού προσώπου για τα ραντεβού της πρώτης δόσης τα οποία εμείς κλείσαμε. (ο προηγούμενος τρόπος πληρωμής καταργήθηκε)
 • από 14/9/21 αμειβόμαστε με 3 ευρώ ανά διενεργούμενη αναμνηστική δόση φυσικού προσώπου για τα ραντεβού της αναμνηστικής δόσης τα οποία εμείς κλείσαμε.

 

Ο ΠΦΣ με συνεχείς παρεμβάσεις και πιέσεις κατάφερε όλο αυτό το διάστημα να επισπεύσει τη νομοθετική ρύθμιση, συμβάλλοντας καθοριστικά και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης και πληρωμής μας, που αποτελεί την επιβράβευση της συνολικής προσφοράς των φαρμακοποιών στη «συμμετοχή στη διαδικασία της ενημέρωσης των πολιτών και τον προγραμματισμό νέων και αναμνηστικών δόσεων, με στόχο τον πλήρη εμβολιασμό τους»

 

Οδηγίες εκτύπωσης τιμολογίου για τα ραντεβού εμβολιασμού όπως μας ενημέρωσε η ΚΜΕΣ:

 • κατά την είσοδο στην πύλη ΚΜΕΣ ενημερωνόμαστε για τα “Δικαιώματα αποζημίωσης” στις Υπηρεσίες για φαρμακοποιούς:

 

 • με το πάτημα του  στη στήλη «Δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τις προγενέστερες διατάξεις» εμφανίζεται ανάλυση του μήνα με popup παράθυρο
 • με το πάτημα του στη στήλη «Δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τις τρέχουσες διατάξεις» εμφανίζεται ανάλυση του μήνα με popup παράθυρο

 

Στον πίνακα «Δικαιώματα αποζημίωσης για ραντεβού εμβολιασμών COVID-19» εμφανίζονται ανά μήνα υποβολής (αριστερή στήλη):

-το Δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τις προγενέστερες διατάξεις χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο ποσό που έχουμε αιτηθεί κατά τον αντίστοιχο μήνα με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, βάσει του προηγούμενου τρόπου υπολογισμού,

-το Δικαίωμα αποζημίωσης με βάση τις τρέχουσες διατάξεις χωρίς ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στο ποσό που δικαιούμαστε βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού,

Διαφορά υπολογισμού για το διάστημα από 8ο/2021 έως και 2ο/2022 χωρίς ΦΠΑ, η οποία προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού που έχουμε ήδη αιτηθεί για τους εμβολιασμούς ανά μήνα.

 • το ΣΥΝΟΛΟ των αθροισμάτων των διαφορών κάτω δεξιά στην εικόνα, αθροιζόμενο με τα Δικαιώματα του 3ου/2022 (τα οποία υπολογίζονται εξαρχής με το νέο τρόπο και δεν υπόκεινται σε συμψηφισμό) είναι το ποσό που μεταφέρεται αυτόματα και συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο με τον αιτούμενο στο ΣΣΥ. (υπολογίζεται με +24% ΦΠΑ)

 • το popup παράθυρο εμφανίζεται στη φόρμα με το πάτημα του δίπλα στο συμπληρωμένο ποσό στο πεδίο «Συνολική αξία ραντεβού εμβολιασμών (COVID-19)», ενώ το ίδιο κείμενο αναγράφεται με κόκκινα γράμματα στην κορυφή του ΣΣΥ.

 

Προσοχή η παρακάτω παράγραφος αφορά μόνο εκείνους που δεν έχουν καταθέσει για κάποιο μήνα τιμολόγιο ραντεβού εμβολιασμού:

 • Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο φαρμακείο δεν έχει αιτηθεί και υποβάλλει τιμολόγιο με ποσό που είχε εκκαθαριστεί για ραντεβού εμβολιασμού κάποιου τυχόν μήνα από τον Αύγουστο΄21 έως και το Φεβρουάριο ’22, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αλλάξει το προσυμπηρωμένο αιτούμενο ποσό των εμβολίων του ΣΣΥ, και να προσθέσει το αντίστοιχο εκκαθαρισμένο ποσό για το συγκεκριμένο μήνα το οποίο ουδέποτε αιτήθηκε, προσαυξημένο κατά 24% (αφού τα ποσά της αριστερής στήλης του πίνακα «Δικαιωμάτων αποζημίωσης» δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ).

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας