Παρουσίαση Μ. Κατσαράκη, Πρόεδρου ΦΣ Χανίων και μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ, στη ΓΣ του ΦΣΚ 

 

Παρουσίαση Μ. Κατσαράκη, Πρόεδρου ΦΣ Χανίων και μέλος του ΔΣ του ΠΦΣ, στη ΓΣ του ΦΣΚ