Ομιλητής : Νικολάου Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας PRUDENTIAL, εισηγητής για τη δημιουργία του Επαγγελματικού Ταμείου των Φαρμακοποιών που εγκρίθηκε από τη ΓΣ του...

 

Ομιλητής : Νικολάου Κωνσταντίνος, Γενικός Διευθυντής Εταιρείας PRUDENTIAL, εισηγητής για τη δημιουργία του Επαγγελματικού Ταμείου των Φαρμακοποιών που εγκρίθηκε από τη ΓΣ του ΠΦΣ