Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ. 4665 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Σας... ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΠΑΡΙΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 4665

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας προβλέπεται η εξαίρεση των ηπαρινών από τον κλειστό προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Τα μηχανογραφικά συστήματα έχουν ήδη ενημερωθεί και είναι έτοιμα να εκδώσουν στην αρχή του επόμενου μήνα, διακριτό τιμολόγιο για τη χορήγηση των ηπαρινών. Δεν απαιτείται διαχωρισμός των συνταγών τους κάθε μήνα.

Ως εκ τούτου για την υποβολή των λογαριασμών φαρμακείων του μηνός Οκτωβρίου – που θα γίνει στις αρχές του Νοεμβρίου – θα εκδοθούν ξεχωριστά τιμολόγια για τις «ΗΠΑΡΙΝΕΣ», όπως ισχύει για τα «ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΠΕ» και τα «ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Ν. 4368/2016».

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι θα γίνει τροποποίηση του ΣΣΥ λόγω της εισαγωγής του αιτούμενου ποσού στο πεδίο «ΗΠΑΡΙΝΕΣ» από το μήνα αυτό.

Με Εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ    ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ