ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019 Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Επαγγελματικής... Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων

 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΑΕΚ 1-49 ΕΤΟΥΣ 2019

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Κορινθίας σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ» θα υλοποιήσει Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2019 που στοχεύει στην συμπλήρωση και βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων διάρκειας 40 ωρών.

Οι εργαζόμενοι στα φαρμακεία του Συλλόγου μας μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο ανωτέρω Πρόγραμμα στη Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι και την Δευτέρα 4/10/2021. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εφιστούμε την προσοχή στην τήρηση των όρων με τους οποίους θα πραγματοποιείται η δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία θα εφαρμόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών και την προσκόμιση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών.

Οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορονοϊό COVID-19.

Εκ του Συλλόγου